Der er indgang til Legeparken fra henholdsvis Slotsøvejen og Grønningen, samt fra Nordre Ringvej.
Legeparken har 12 robåde og 7 vandcykler, som kan bruges i parkens åbningstid.

HjertestarterBanner4

 

 

 

 

 

 

 

HjertestarterBanner3

 

Tæt på Koldinghus i byens hjerte ligger Legeparken. Et stort rekreativt parkområde for børn og voksne.

I Legeparken kan du klatre, gynge, rutsje og meget, meget mere. Du kan også køre om kap i mooncars, spille minigolf, sejle en tur i robåd eller cyklebåd, stå på skøjter, når søen er frosset til om vinteren og meget andet.

Medbragte mad eller kaffen kan nydes i et af de tre aktivitetshuse, eller pølserne kan tilberedes på et af de fire grill-steder. Har du ikke selv mad med, har du mulighed for at benytte dig af parkens kiosk. 

  • Januar, februar og marts: Klokken 10-16 alle ugens dage
  • April og maj: Klokken 10-18 alle ugens dage
  • Juni, juli og august: Klokken 10-20 alle ugens dage
  • September og oktober: Klokken 10-18 alle ugens dage
  • November og december: Klokken 10-16 alle ugens dage

Parken kan benyttes uden for åbningstiden. Når parken er lukket, er der dog ikke adgang til madpakkehuse, toiletter, grill, minigolf samt mooncarbanen. 

I Legeparken er der rigtig mange muligheder for at lege og have det sjovt, uanset om du er stor eller lille.

På legepladsen er der alt fra gynger og rutsjerør til klatrestativer og sandkasser.

 

Mooncars

På mooncarbanen kan du køre om kap med dine venner. Du kan bruge vores mooncars, hvis du er under 12 år og inden for parkens åbningstider.

 

Vandcykler og både

På legeparkens store sø kan du fra april til oktober tage dig en sejltur med dine venner eller din far og mor. De 12 robåde og 6 vandcykler kan bruges, når Legeparken har åbent. Hvis du er under 12 år skal du have en redningsvest på, som du kan låne i parken.

 

 

Minigolf

I Legeparken er der også en mini-golfbane med 9 huller. Her kan du gratis spille mod dine venner eller dine forældre. Hvis du gerne vil spille minigolf, kan du få udleveret køller og bolde ved personalehuset (ved flagstangen).

I Legeparken er der opsat borde og bænke, hvor man kan nyde sin medbragte mad. Er vejret dårligt, kan man søge indefor i et af de tre aktivitets-/ madpakkehuse. Der er plads til maksimalt 49 personer i hvert hus. Det er ikke muligt at reservere husene på forhånd.

I Legeparkens kiosk er det muligt at købe mad og drikke.

 

Grill

Det er muligt at grille medbragt mad i Legeparken. Parken har fire store gasgrille, som er så store, at der kan grilles til cirka 40 personer. Det er gratis at bruge grillen, som tændes, hvis der er ønsker om det.
Kontakt personalet, hvis du gerne vil bruge en grill. Af sikkerhedsmæssige årsager er det kun personalet, som må tænde op i de fire grill.
Brug af engangsgrill frabedes af hensyn til børnenes og andres sikkerhed. Det er dog tilladt at medbringe kul og tænde op på parkens bålstedet hvis man for eksempel vil lave snobrød.

 

Petangue og minigolf

Der findes to petanguebaner i legeparken, som man frit kan bruge. Parken har to sæt kugler, som man kan låne ved henvendelse til personalet.

Derudover er der en minigolfbane, hvor man kan spille i Legeparkens åbningstid. Bolde og køller udleveres i bådehuset ved søen.

 

Arrangementer

Skal I holde fødselsdag eller andre arrangementer, er I velkomne til at gøre det i legeparken.

Legeparkens personale får mange forespørgsler omkring muligheden for at reservere parkens madpakke-huse og grill.

 

Legeparken er et offentligt sted, der er tilgængeligt for alle og hvor personalet bestræber at flest muligt skal have adgang til faciliteterne. Derfor kan man desværre ikke reservere madpakkehusene eller parkens grill.

 

 

 

 

Parkering

Umiddelbart på den anden side af Ndr. Ringvej findes en stor gratis parkeringsplads med tunneladgang til Legeparken.

 

Toiletter

Der er adgang til både toiletter og pusleplads i Legeparken. Uden for parkens åbningstid er kun et enkelt af toiletterne åbent.

 

Bålplads

I Legeparken findes et bålsted. Her kan skoler, børnehaver og store grupper komme og lave snobrød og lege indianere. Parken råder over indianerudklædning som kan lånes efter aftale.

 

Brug af Legeparken

Ophold i Legeparken skal ske under hensyntagen til parkens øvrige gæster. Al færdsel i parken sker på eget ansvar.

Legeparken kan også tilbyde parkens gæster en tur på søen i cykelbåde. Bådene en af Legeparkens mest benyttede aktiviteter, og derfor kan de nye cykelbåde nu rumme helt op til 4 børn og 2 voksne. 

Der vil stadig være et udvalg af mindre cykelbåde, da de nye cykelbåde kræver 2 voksne ved pedalerne - eller nogle meget stærke børn. 

Legeparken får de kommende år et kæmpe løft. Det har politikerne i Kolding Kommune sørget for, ved at afsætte midler til renovering og anlæg i Legeparken.
I 2014 blev der vedtaget en udviklingsplan for Legeparken, hvor der arbejdes med 4 "bånd" eller fokusområder for parken. Det blå bånd sætter fokus på vandleg og vådområder i parken. Det grønne bånd sætter fokus på Legeparken som parkområde og på naturleg. Det orange bånd sætter fokus på leg og bevægelse, samt færdslen gennem Legeparken. Det pink bånd sætter fokus på leg og fællesskab. Hvor Legeparken skal ses som et attraktivt sted for hele (børne-)familien.

Det tager lang tid at udvikle et nyt parkområde, hvor der skal tages hensyn til naboer, trafik, vandressourcer, miljøforhold, attraktive legemiljøer, smukke planter og gode løbestier og meget andet. Alt andet lige, så er udviklingsarbejdet i gang, og du vil som flittig gæst i Legeparken kunne fornemme at der er små som store ting der ændrer sig.

I sommeren 2015 vil de første ændringer kunne tydes. Legeparken vil få et nyt logo, og der vil komme ny og nemmere skiltning.
I efteråret 2015 vil de første anlægsarbejder så småt gå i gang. Der vil blive etableret et område med haveanlæg i den vestlige ende af parken. Der vil blive gjort klar til anlæg af områder med sanse-poetisk karakter omkring birkelunden. Og så vil en del af træværket i parken blive shinet op med ny maling.
I foråret 2016 bliver Legeparken beriget med en ny form for dansescene. Det bliver et sceneområde hvor man både kan lege, danse og samles om bevægelse og sjov.
Det store legeområde for de mindste vil også gennemgå en større forvandling, men de præcise planer for det område er endnu ikke på plads.

Vi glæder os til at byde jer alle sammen velkommen i en "nye" Legepark, og håber, at I vil bære over med lidt løbende rod og larm ved anlæg af den nye park.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots
Denne hjemmeside bruger cookies.
privacy policy Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies