Nedennævnte "emner" kan ikke godkendes som folkeoplysende virksomhed:

 

 • Kontorarbejde
 • Lederkurser
 • Indtægtsgivende aktiviteter og hvervekampagner
 • Undervisning af børn herunder modersmålsundervisning, indvandrerundervisning, undervisning svarende til ungdomsskolens tilbud samt anden undervisning
 • 0 - 2 årige, bortses fra babysvømning
 • Aktiviteter, der ikke er tilpasset aldersgruppen
 • Turist og kulturture
 • Produktion af TV, radio og anden en-vejs-medie-kommunikation
 • Computerspil og aktiviteter på Internettet
 • Forkyndende aktiviteter og gudedyrkelse
 • Aktiviteter der kan opnå tilskud under musikloven
 • Fester, måltider samt fællesspisning
 • Festivaler
 • Udstillinger og fernisering
 • Arrangørforeninger
 • Aktiviteter hvis formål er at skaffe midler til foreningen, der i forvejen er omfattet af tilskudsordningen, kan ikke få tilskud
 • Arrangementer hvis hovedformål er at tjene penge
 • Aktiviteter med kommercielt præg
 • Humanitær formål
 • Foreninger, hvis hovedformål alene indeholder sociale aktiviteter
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey