Nye foreninger kan søge om tilskud til opstart af foreningen.

Fritidsrådet afgør i hver enkelt tilfælde, hvorvidt der kan ydes tilskud til det ansøgte formål og på hvilke betingelser.

Evt. tilskud ydes fra Foreningspuljen, tilskud udenfor Folkeoplysningsloven.

Ansøgning om tilskud sendes via Foreningsportalen. Opret tilskudsskabelon "Øvrige tilskud Foreningspuljen".

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey