Regler for tilskud m.v. vedrørende distriktsforeninger.

I henhold til Folkeoplysningsloven, lov nr. 854 af 11. juli 2011, § 45 fremgår det, at kommunen er forpligtet til at yde tilskud til private lokaler og lejrpladser for distriktsforeninger, der er hjemmehørende i kommunen.

En distriktsforening er en forening med lokalforeninger i flere kommuner, som er medlemmer direkte eller gennem lokale sammenslutninger. Foreningen skal have almindelige foreningsmæssige aktivitetstilbud fra lokalforeningens medlemmer. En distriktsforening skal i sin vedtægt anføre, i hvilken kommune foreningen er hjemmehørende og, hvilke kommuner distriktsforeningens lokalforeninger kommer fra.

Den kommune, hvor foreningen er hjemmehørende er administrationskommune for foreningen.

Godkendelse som distriktsforening:
Til brug for Fritidsrådets vurdering af, om en distriktsforening er tilskudsberettiget, skal distriktsforeningen indsende forskellige oplysninger, bl.a. skemaet "Oplysninger om foreningen" samt de af distriktsforeningen godkendte vedtægter.

Lån af lokaler:
Distriktsforeningen ligestilles med de øvrige foreninger i kommunen med henhold til anvisning af udendørsanlæg og lokaler - se regler.

Tilskud:
Der ydes lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningslovens minimumstakster, dvs., at der ydes lokaletilskud på 65% af de afholdte tilskudsberettigede udgifter til medlemmer under 25 år, ligesom der kun ydes lokaletilskud af det cirkulærebestemte maksimumbeløb pr. time for haller og øvrige lokaler - se generelle retningslinier for lokaletilskud.

Der ydes ikke yderligere tilskud, herunder medlems-/aktivitetstilskud.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey