Foreninger har mulighed for at søge støtte (fritidspas) til kontingent og udstyr til børn og unge, der ikke deltager i fritidstilbud.

Som led i en forebyggende indsats er der mulighed at søge tilskud til udstyr og / eller kontingent for børn og unge, som ikke deltager i relevante fritidstilbud, således at disse børn får mulighed for at deltage på linje med andre børn og unge.

Foreningerne kan henvende sig med konkrete ansøgninger til Visitationsenhed i Familierådgivningen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey