Hvert år laves en oversigt med årets ferieaktiviteter.

Udfyld ansøgningsformularen senest den 25. marts 2020

Fritidsrådet i Kolding Kommune tilbyder ferieaktiviteter for skoleelever i skolernes sommer- og efterårsferie.

Tidsrum:
Aktiviteterne afvikles i skolernes sommer- og efterårsferie.

Tilskud:
Der vil kunne forventes udbetalt et tilskud til foreningen på kr. 60,- pr. time pr. aktivitet.
Tilskuddet dækker foreningens udgifter til instruktørløn og materialeudgifter.

Materialeudgifter:
Såfremt der kan påvises ekstra store materialeudgifter, kan Fritidsrådet søges  om tilskud, eller det kan opkræves som deltagerbetaling.

Deltagerbetaling:
Må opkræves i forbindelse med afvikling af arrangementet. Beløbet tilfalder ubeskåret arrangøren.

Tilmelding:
Såfremt der er tilmelding til aktiviteten, kan dette tidligst ske ca. midt i maj, nærmere dato oplyses. 

Lokaleudgifter:
Kommunale lokaler og anlæg vil, i den udstrækning det kan lade sig gøre, blive stillet gratis til rådighed.
Såfremt der ikke kan stilles kommunale lokaler til rådighed, kan man ansøge Fritidsrådet om tilskud til egne/lejede lokaler efter gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgningsformular skal være udfyldt senest:

 

onsdag den 25. marts 2020.

 

Fritidsrådet forbeholder sig ret til at prioritere aktiviteterne i forhold til økonomiske ressourcer, geografisk spredning og aktivitetsindhold og periode.

Idrætsskoler støttet af DGI eller DIF's Specialforbund kan ikke forvente at opnå støtte.

Oversigten over Ferieaktiviteter 2020 ligger senest klar i maj 2020.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey