Ansøgninger sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Der kan i 2020 under Aktivitetspuljen søges om tilskud til ”Nye initiativer” og ”Sjov Lørdag” i Kolding Kommune. Puljen nedlægges fra 2021.

Nye initiativer

Puljen til nye initiativer er etableret for hurtigt og nemt at kickstarte og understøtte en udvikling af fritids- og idrætsområdet i Kolding Kommune gennem borgeres og foreningers nye initiativer.

Puljen kan søges af alle ildsjæle til nye initiativer, aktiviteter eller arrangementer, der understøtter en udvikling af fritids- og idrætsområdet i Kolding Kommune til gavn for kommunens borgere. Der lægges vægt på initiativer, der får flere til at være aktive og/eller giver borgerne oplevelser af, hvad fritids- og idrætsområdet har at byde på. Der kan søges om tilskud på maksimalt 7.000 kr.

Fritids- og Idrætsafdelingen bemyndiges til at behandle indkomne ansøgninger forud for projektets gennemførelse i henhold til de af Fritidsrådet og Fritids- og Idrætsudvalget vedtagne regler. Fritidsrådet og Fritids- og Idrætsudvalget orienteres løbende om de bevilgede tilskud.

Ansøgning om tilskud skal kort indeholde følgende oplysninger:

 • ansøgerens navn og adresse
 • begrundelse for ansøgningen herunder budget
 • hvad søges tilskuddet til
 • tilskuddets størrelse


Ifølge reglerne skal der foreligge et regnskab for det kommunale tilskud ved afslutning af projektet.

Der kan ikke søges støtte til

 • Private arrangementer
 • Drift af aktiviteter
 • Enkeltpersoners udstyr og deltagelse i aktiviteter
 • Aktiviteter og projekter, der allerede er gennemført.

Sjov Lørdag

 

Hvem kan søge:
Alle kan søge, såvel de der i forvejen modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven samt andre foreninger og enkeltpersoner.

Hvornår søger man:
Ansøgere der i forvejen modtager tilskud fremsender senest 15. oktober ansøgning om tilskud for det kommende år.

Fritids- og Idrætsafdelingen fordeler de årlige tilskud i henhold til de af Fritidsrådet og Fritids- og Idrætsudvalget vedtagne regler. Fritidsrådet og Fritids- og Idrætsudvalget orienteres en gang årligt om de bevilgede tilskud.

Hvilke krav skal opfyldes:
Ansøgningen om tilskud fra nye foreninger og enkeltpersoner skal indeholde oplysninger om:

 1. Navnet på den person som er projekt- og regnskabsansvarlig
 2. Projektets titel
 3. Projektets formål / indhold / målgruppe
 4. Specifikation af udgifterne (der ydes ikke tilskud til lønninger)
 5. Hvor evt. tilskud skal tilgå (CVR-nr.)


Tilskud

 1. Efter behandling af ansøgningen, vil der tilgå ansøgeren meddelelse om, hvor stort et kommunalt tilskud, der vil blive ydet.
 2. Udbetalte beløb må ikke anvendes til udflugter og lignende arrangementer i forbindelse med afvikling af “Sjov Lørdag” arrangementer.
 3. ”Sjov Lørdag” arrangementerne skal være åbne for alle, men kan dog målrettes bestemte brugergrupper.
 4. Der bevilges den enkelte arrangør 1.000 kr. i 2020 pr. “Sjov Lørdag” arrangement. Der kan dog maksimalt udbetales 6.000 kr. i 2020 til den enkelte arrangør af projekt “Sjov Lørdag”. 
 5. Arrangørerne af “Sjov Lørdag” kan ikke bevilges et større beløb end det ansøgte.
 6. Arrangørerne af projekt “Sjov Lørdag” kan, såfremt der er overskydende budgetbeløb på kontoen til projekt “Sjov Lørdag” ansøge Fritidsrådet om budgetbeløb til specielle større anskaffelser, der ikke kan afholdes indenfor den årlige bevilling til “Sjov Lørdag” arrangement. 
 7. Såfremt en arrangør af projekt “Sjov Lørdag” ikke anvender det bevilgede budgetbeløb modregnes det ikke forbrugte budgetbeløb i det efterfølgende års bevilling til “Sjov Lørdag” arrangementer. 
 8. Der vil ikke blive udbetalt tilskud for en ny 1-årig periode før regnskab og rapport fra foregående år er indsendt. Regnskab indsendes senest 1. februar.
 9. Ophører projekt "Sjov Lørdag", skal dette straks meddeles Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen,, og ikke forbrugte budgetmidler skal tilbagebetales. 

Andet:
Inden 1. november indbydes til et evalueringsmøde omkring “Sjov Lørdag” arrangementerne i det forløbne år.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey