Under Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde er der afsat økonomiske midler til Eventpuljen.

Puljen er etableret i et forsøg på at tiltrække større nationale og internationale fritids- og idrætsarrangementer til Kolding Kommune, dels for at give borgerne impulser og gode oplevelser, dels for at øge omsætningen i byens erhvervsliv.

Ansøgninger skal indeholde følgende oplysninger:

  • budget for arrangementet
  • hvor stor en andel af arrangementets samlede budget, der ansøges om
  • antal deltagere fordelt på ungdom og seniorer
  • overnattes der i forbindelse med arrangementet
  • er der tale om et bredde- eller elitearrangement
  • forventes der publikum til arrangementet
  • har foreningen indenfor de seneste fem år modtaget kommunalt tilskud til et lignende arrangement

Som udgangspunkt skal foreligge regnskab for det kommunale tilskud ved afslutning af arrangementet.

Forvaltningen bemyndiges til at behandle ansøgninger på maksimalt 15.000 kr. Ansøgninger herover skal forelægges til afgørelse i Fritids- og Idrætsudvalget forud for arrangementets gennemførelse

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey