Når du ansøger om økonomiske støtte, skal ansøgningen altid vedlægges et budget - og efter arrangementet også et regnskab.

Nedenfor ser du et eksempel på opstilling af budget/regnskab samt typiske poster.

Husk, at budget og regnskab skal være opstillet, så det er direkte sammenligneligt.


1. Ansøger (forening, gruppe, enkeltperson)

Navn

Adresse

Postnr og by

Tlf.

E-mail


2. Kontaktperson

Navn

Adresse

Postnr og by

Tlf.

Email


3. Budget/regnskab
 

 

 Udgifter

 

 Indtægter

 

Honoraer

Annoncering

KODA - afgift

GRAMEX - afgift

Materialer

Lejeudgifter

Øvrige udgifter, der normalt
ikke ydes tilskud til*

 

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

 

 

Entré

Overskud af salg

Tilskud fra anden side

Eget bidrag

Kommunalt tilskud

Fonde

Sponsorer

Evt. underskud

 

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

 

 Udgifter i alt

Kr.

 Indtægter i alt

Kr.


*Der ydes normalt ikke underskudsgaranti/tilskud til repræsentative udgifter som f.eks. fortæring, drikkevarer og lignende, medmindre der er tale om kontraktbundne udgifter.

Ovenstående poster udspecificeres i henhold til de enkelte arrangementer.

Husk at udgifter og indtægter skal balancere.


4. Dato & underskrift

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey