Graffiti på en p-automat

Som grundejer, andelsforening og boligforening er I selv ansvarlige for at holde facaden fri for graffiti.

Afrens hurtigt
Hvis graffitien fjernes hurtigt, ca. en gang om ugen, er erfaringen, at der er mindre sandsynlighed for, at den kommer igen.

Tegn abonnement på afrensning
Kommunen anbefaler grundejere at tegne et abonnement hos et graffiti-afrensningsfirma. Et abonnement indeholder typisk en førstegangsafrensning med efterfølgende coating af din facade. Coatingen er en form for imprægnering, for eksempel en vandbaseret voks eller et sukkerbaseret præparat, som forhindrer spraymalingen i at trænge ind i murværket. Efterfølgende tilser og afrenser firmaet din facade, som på grund af imprægneringen kan afrenses hurtigt og effektivt med varmt vand.

Begræns adgangen til din facade
Du kan fx. ved at anlægge et blomsterbed, stikkende planter, plante stokroser, buske eller klatreplanter op ad/ved facaden. .

Belys facaden
En graffitimaler opgiver måske sit foretagende på grund af risikoen for at blive set. Du kan øge udsynet ved at oplyse din facade, når det er mørkt, fjerne unødvendige plankeværker eller fjerne/beskære træer og buske som er med til at skjule graffitimalere.

 


Anmeld ulovlig graffiti
Det gør du til Sydøstjyllands Politi.

Læs mere om forebyggelse
På det kriminalpræventive råds hjemmeside, kan du læse mere om forebyggelse mod graffiti.

 

 

 

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey