Mindesmærker for Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 står rundt om i hele landet og vidner om Danmarks glæde.

 

Glæden over Genforeningen er stadig synlig i form af de mange genforeningssten, der er blevet rejst over hele landet. I perioden fra 1919 til 1950 blev der rejst omkring 580 sten til minde om genforeningen. En femtedel af disse står i Sønderjylland.

Genforeningen er den historiske begivenhed i Danmark, som der er rejst flest mindesten over.

Genforeningssten i Kolding Kommune

 

Mindesten for Genforeningen i Præstegårdsskoven Hylke Seest
Mindesten for Genforeningen i Præstegårdsskoven, Hylke, Seest.
Genforeningsstenen er rejst på initiativ af præsten i Seest, P.M. Dam og afsløret 8. august 1920. Stenen er fundet i skoven.
Pladsen "Ravnsbjerg" er det højeste punkt i skoven. Stedet var i forvejen et yndet udflugtsmål for koldingensere, der havde tradition for at tage herud pinsedag. Ved pladsen var en lille sø med helt klart vand. Den er nu næsten tilgroet.
På stenen er indgraveret to linier fra Johannes Helms tekst til sangen "Jeg elsker de grønne lunde":
End er der en Gud foroven, som råder for Danmarks sag. 1864-1920.

Nærmeste adresse: Hylkedalsvej 67, Hylke, Seest
Adgang til mindesmærket: Umiddelbart vest for Hylkedalsvej 67 følges en skovvej ind i - og op i - skoven ca. 250 meter til pladsen "Ravnsbjerg". Her findes stenen.

Genforeningsstenen i Ejstrup
Genforeningsstenen i Ejstrup.

I anledning af Genforeningen i 1920 tog gårdejer Andreas Østergaard, Ejstrup initiativ til at opsætte en mindesten i krydset Nedervej/Ejstrupvej i Ejstrup.
Teksten er forfattet af ham selv og lyder:
Tro i Trængsel, Stærk i Strid, Gensynsglæde, Fremtidsid 1864-1914-1920.

Juletræet i Ejstrup sættes hvert år ved stenen.

Nærmeste adresse: Nedervej 11, 6000 Kolding
Placering: I vejkrydset Nedervej, Ejstrupvej

Genforeningsmonumentet på Genforeningspladsen i Christiansfeld
Genforeningsmonumentet på Genforeningspladsen i Christiansfeld.

På Genforeningspladsen i Christiansfeld blev et stort genforeningsmonument indviet den 10. juli 1935. Initiativtagerne til mindesmærket var beboerne i Christiansfeld. Monumentet, som er udført af N. Skovgaard-Andersen, blev skænket af Ny Carlsberg Fonden, og viser Mor Danmark, der tager imod sin røvede datter, Sønderjylland.

Nærmeste adresse:
Kongensgade 28, 6070 Christiansfeld
Genforeningssten ved den gamle grænse Taps
Genforeningssten ved den gamle grænse, Taps.
På Koldingvejen mod Christiansfeld umiddelbart efter Den Gamle Grænsekro er rejst en genforeningssten til minde om mødet mellem den danske konge Christian X og de Sønderjyder, der efter folkeafstemningen kom til at høre under Danmark.
Initiativtager bag mindesmærket var Stiftamtmand V. Haarlev og egnens befolkning.

Stenen inskription lyder:

Her Hilste
Sønderjyderne
Kong
Christian den Xde
Velkommen Ved
Genforeningen
Den 10. juli 1920

Der flages på alle officielle flagdage.

Nærmeste adresse:
Koldingvej 51, Tingskovhede
6700 Christiansfeld

Andre mindesmærker i området:

Mindesmærke for stedet hvor Christian X steg på hesten ved genforeningen 1920 Taps
Mindesmærke for stedet, hvor
Christian X steg på hesten ved genforeningen 1920, Taps.
Efter genforeningen 1920 blev sat et minde på det sted, hvor kong Christian X sadlede op på den hvide hest, som han red over grænsen på. Initiativtageren bag mindesmærket var Sognerådsformand John P. Johansen, Taps. Mindesmærket blev indviet den 23. oktober 1921.
Inskription på stenen lyder:

Minde
Om:
Kong Chr. X
Her besteg den hvide hest
Genforeningsdagen
den 10. juli 1920

Der flages på alle officielle flagdage.

Nærmeste adresse:
Koldingvejen, umiddelbart før Den Gamle Grænsekro, på modsatte side af vejen.

Genforeningssten ved Kær Mølle Aller Sogn
Genforeningssten ved Kær Mølle, Aller Sogn.

Efter Genforeningen 1920 lod ejeren af kær Mølle Poul Dall en sten rejse på det sted, hvor der indtil Genforeningen stod en grænsepæl med det tyske rigsvåben. Ved stenen rejstes også en flagstang hvorfra dannebrog vajede hver dag. Flagstangen er nu fjernet.
I stenen er indhugget årstallene 1864-1920 til minde om den tid, hvor hele Sønderjylland hørte under Tyskland.

Nærmeste adresse:
Kær Møllevej 80, 6094 Hejls
Litteratur:
Vejlager, Johannes: Genforeningsmindesmærkernes Historie. Kolding, 1939.
Genforeningssten på kirkepladsen foran Ødis Kirke
Genforeningssten på kirkepladsen foran Ødis Kirke.
På kirkepladsen foran Ødis Kirke er rejst en sten, hvor bl.a. årstallene 1864, 1914 og 1920 er indhugget. Stenen var ikke oprindeligt en genforeningssten, fordi den blev sat foran kirken allerede i 1914. Historien bag denne sten er, at kreditforeningsrepræsentant Hans Müller fandt den i 1913 på præstegårdens marker. Da han ønskede stenen rejst på en velegnet plads i byen rejstes stenen i foråret 1914 på kirkepladsen. Årstallene 1864-1914 indhuggedes i stenen ved denne lejlighed. Kort tid senere udbrød 1. Verdenskrig og ved fredsafslutningen og den senere genforening 1920 tilføjedes årstallet 1920. Desuden indhuggedes en bøgegren og to linier af Grundtvigs sang: "Den signede dag"
Den fulde inskription på stenen lyder:

1864-1914
1920
Immer det dages dog paa ny,
Hvor hjerterne morgen vente

Nærmeste adresse:
Ødis Kirkevej 1A
Litteratur:
Vejlager, Johannes: Genforeningsmindesmærkernes Historie. Kolding, 1939.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey