Det Gamle Borgerhus. Foto: Lasse Lagoni, 2012.

Lån og leje af lokaler til kulturelle arrangementer i Kolding Kommune.

De kulturelle institutioner under By- og Udviklingsforvaltningen råder over en række bygninger, lokaler og faciliteter, som du, din forening eller kulturelle interessegruppe kan låne ved at sende os en ansøgning. Et krav er blot, at du eller I skal høre under Kolding Kommune.

Du kan også leje lokaler til kommercielle arrangementer. De findes blandt andet på Kolding Bibliotek, Nicolai Scene og Nicolai for Børn. Det er nødvendigt, at arrangementet tilpasser sig institutionens drift. Det vil sige, at det skal være et relevant kulturelt arrangement. Lokalerne kan med andre ord ikke udlejes til private selskabelige arrangementer.


Tilgængelige bygninger og institutioner:

Kontakt gerne Kulturafdelingen, hvis du er i tvivl om, hvad der egner sig bedst til dit arrangement.

Kolding Kommune har fået et nyt selvbetjeningssystem til ansøgning om tilladelse til offentlige arrangementer.


Du skal bruge denne selvbetjeningsløsning, hvis du som arrangør ønsker at afholde et offentligt arrangement som fx.:

  • Koncert
  • Tombola
  • Markeds- eller byfest
  • Gadeteater
  • Omrejsende tivoli
  • Cirkus
  • Maratonløb/motionsløb
  • Demonstration
  • o.a.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey