Mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber

I Kolding er vi vilde med at bevæge os! Derfor er vi visionskommune i projektet Bevæg dig for livet 2019-2023.

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partner-skabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse.

Helt konkret er visionens målsætning, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 pro-cent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Ved opstarten af projektet var status, at 68 procent af befolkningen var idrætsaktive, og 41 procent var medlem af en idrætsforening. I Kolding svarer det til, at 6.500 flere borgere skal blive fysisk aktive, hvoraf de 5.000 skal blive foreningsaktive. Det er målet frem mod 2023.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey