Kolding Kommune ønsker at styrke indsatsen i de frivillige organisationer og foreninger.

"Naturkræfter" har modtaget §18 støtte fra Kolding Kommune

Skal Jeres sociale arbejde være med til at gøre en forskel for andre mennesker?

Kolding Kommune afsætter hvert år et beløb til puljen for frivillig socialt arbejde (§18 – midler).

Fristen for at søge tilskud til 2021 er den 1. august 2020.

Hvert år uddeler Kolding Kommune omkring 6 millioner kroner til frivilligt socialt arbejde. Pengene er med til at styrke den frivillige indsats, der foregår i de frivillige organisationer, foreninger eller grupper.

Kolding Kommune er den kommune i landet, som uddeler flest penge til det frivillige sociale arbejde målt per indbygger.

Hvem kan søge?

Foreninger, organisationer, grupper eller netværk, der varetager en frivillig social indsats eller aktivitet.

Vær opmærksom på at I skal have Jeres seneste regnskab og budget for for det kommende år klar til at uploade, inden I går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet.

Formål og baggrund

Formålet med §18-midlerne er at fremme samarbejdet med og støtte det lokale frivillige sociale arbejde. Kolding Kommune giver §18-tilskud til både at udvikle nye frivillige sociale indsatser, aktiviteter og foreninger, samt til at sikre, at igangværende aktiviteter kan fortsætte. Det kan fx være:

  • Forskellige former for rådgivning
  • Selvhjælpsgrupper
  • Sociale caféer og væresteder o.lign.
  • Netværksskabende og sociale aktiviteter for borgere i en udsat position
  • Krisecentre

Selve lovgrundlaget for tilskuddet findes i servicelovens §18 og i vejledningen til serviceloven.

Her defineres en frivillig social indsats som ”handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd og omsorg eller sigter mod at løse velfærdsproblemer”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for §18-puljen for frivilligt socialt arbejde er den 1. august for tilskud til det efterfølgende kalenderår.

Ansøgningsformular

Tilskud til frivilligt socialt arbejde - borgere med handicap

Tilskud til frivilligt socialt arbejde - etniske minoriteter

Tilskud til frivilligt socialt arbejde - socialt udsatte eller mennesker i sårbare livssituationer

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey