For at søge om optagelse i Kolding Elites sportsklasser skal du have en elektronisk skoleudtalelse og søge via formularen nedenfor. Ansøgere til basislinjen skal også have en udtalelse fra en forbundstræner.

 

Følgende informationer vil være relevante i skolens udtalelse:

• Elevens arbejdsindsats i skolen

• Om eleven vil være i stand til at strukturere sin skolegang i en hverdag, hvor elevens idræt på eliteplan vil komme til at fylde mere.

• Elevens evne til at arbejde selvstændigt og i gruppe

• Om der er indlæringsmæssige vanskeligheder der skal tages højde for i form af støtte under fremtidigt skoleforløb. (Dette er ikke en hindring for optagelse) 

Det er værd at bemærke, at udtalelsen er et anliggende mellem skole og elev. Eleven bør informeres om, at han/hun ikke er forpligtet til at videregive udtalelsen, men at det selvfølgelig kun er til gavn for den enkelte. 

Skal du som ansøger til basislinjen have en udtalelse fra specialforbund er følgende vigtigt:

• Hvorledes ansøgeren er tilkoblet forbundstræning

• Ansøgerens placering nationalt i sin aldersgruppe

• Ansøgerens potentiale for at udvikle sit talent

 

Hvis du har problemer med bilag eller den elektroniske formular kan du henvende dig til Marianne Andersen på Brændkjærskolens kontor, tlf. 79 79 78 00.

 

For at blive optaget som Kolding Elite Atlet skal du søge om godkendelse via formularen nedenfor.

Der er løbende optag, men for at få fuld udbytte af Kolding Elite Atlet-pakken skal du søge senest den 1. maj 2020. Hvis du søger ind på en ungdomsuddannelse i Kolding med start sommeren 2020, skal vi have din ansøgning til Kolding Elite Atlet senest den 10. februar for at være sikker på, at der er plads på uddannelsen.

 

Ansøgning til uddannelser skal ske direkte på www.optagelse.dk senest 1. marts.

 

Din ansøgning vil blive behandlet i samarbejde med den sportslige ansvarlige i vores samarbejdsklub, hvorefter du hurtigst muligt vil få svar.

 

Munkensdam Gymnasium (BioA, KemiB)
IBC (Marketing og økonomi)
Hansenberg (BiotekA, IdrætB)
Ja
Nej

 

 

 

 

 

Der kan ydes støtte til talentudviklingsmiljøer, der har samarbejde med Kolding Elite om talentudvikling. Der kan endvidere ydes støtte til ekstraordinære talenter der har tilknytning til Kolding. Talentet skal sætte Kolding på landkortet og deltage i forbindelse med arrangementer omkring Kolding Talent. Talentet skal vurderes at have et potentiale til at nå Internationalt seniorniveau. Støtten kan opnås til aktiviteter, der kan hjælpe med at indløse potentialet i form af træningslejre, deltagelse i internationale turneringer, redskaber mm.

For at søge om støtte skal du udfylde formularen nederst på siden med en motiveret ansøgning til, hvorfor du/dit talentmiljø har brug for støtte, og hvorfor du forventer at nå et internationalt seniorniveau/hvorfor støtten kan hjælpe dit talentmiljø til at udvikle udøvere til internationalt seniorniveau.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey