9. kl. får hvert år Team Danmarks kursus i sportspsykologi.
Basistræning i sportsklasserne.

Kolding Elites sportsklasser har siden opstarten i 2008 huset mange talenter. Blandt tidligere elever er:

 • VM bronzevinder og EM guldvinder Mik Stampe, bowling,
 • 3Fligaspillere da Schilling Guldager, og Benedikte Schrøder, fodbold,
 • Ligaspillerne Malene Gandrup, Jens Svane, Nikolaj Enderleit, Sebastian Augustinussen og Pelle Schilling Guldager, håndbold. 

Klik her og download infofolder

I Kolding Elites sportsklasser i 7.-10. klasse får du morgentræning to gange om ugen, hvor det er trænere fra samarbejdsklubberne, der står for træningen. Der udbydes idrætsspecifik træning inden for badminton, bowling, brydning, drengefodbold, golf, håndbold, pigefodbold, tennis og svømning, såfremt der er tilstrækkeligt med talenter. Derudover udbydes der basistræning (fysisk træning) til store talenter inden for andre idrætsgrene, som skal søge via udtalelse fra specialforbund.

Den alm. idrætsundervisning har fokus på koordination, balance, skadesforebyggelse m.m. Som elev i sportsklasserne har du adgang til en fysioterapeutordning. I sportsklasserne vil du være sammen med andre idrætsudøvere, der alle er interesseret i at optimere deres talent. Din skoledag vil blive tilrettelagt, så planlægningen mellem skole og træning bliver struktureret og styrket, så du får en større helhed i din hverdag.

 

Bemærk at udgifter forbundet med transport til og fra skole ikke dækkes, såfremt Brændkjærskolen ikke er ens distriktsskole.

For at blive optaget i Kolding Elites sportsklasser skal du dyrke din sport på et højt niveau, være motiveret til at prioritere både sport og skole samt være villig til at søge sportslig udvikling.

Alle oplysninger behandles fortroligt. Ansøgningsudvalget består af skolekoordinator Henning Tastesen, elitekoordinator Bjarne Foged Henriksen, samt en repræsentant fra samarbejdsklubberne.

 

Et skifte til sportsklasserne er omfattet af det frie skolevalg med den begrænsning, at der foreligger en godkendelse fra skolelederen (se ovenfor). Skolelederen kan jf. folkeskolelovens §45 stk. 2 træffe alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever, herunder også indplacering i forskellige klasser.

Følgende informationer vil være relevante i skolens udtalelse:

 • Elevens arbejdsindsats i skolen
 • Om eleven vil være i stand til at strukturere sin skolegang i en hverdag, hvor elevens idræt på eliteplan vil komme til at fylde mere.
 • Elevens evne til at arbejde selvstændigt og i gruppe
 • Om der er indlæringsmæssige vanskeligheder der skal tages højde for i form af støtte under fremtidigt skoleforløb. (Dette er ikke en hindring for optagelse)

Det er værd at bemærke, at udtalelsen er et anliggende mellem skole og elev. Eleven bør informeres om, at han/hun ikke er forpligtet til at videregive udtalelsen, men at det selvfølgelig kun er til gavn for den enkelte.

Skal du som ansøger til basislinjen have en udtalelse fra specialforbund er følgende vigtigt:

 • Hvorledes ansøgeren er tilkoblet forbundstræning
 • Ansøgerens placering nationalt i sin aldersgruppe
 • Ansøgerens potentiale for at udvikle sit talent
 • Informationsmøde om Kolding Elites sportsklasser er torsdag d. 9. januar 2020 kl. 19.30 på Brændkjærskolen (Indgang A via skolegården). Der vil være mulighed fra rundvisning på skolen af skoleleder Catharina Ørnsholt-Christoffersen kl. 19.00 ved indgang A.
 • Ansøgningsfrist for skoleåret 2020/2021 er onsdag d. 22. januar 2020.
 • Der afholdes personlige samtaler i uge 8 og 9 i 2020.
 • Du vil få besked, om du er optaget onsdag den 4. marts 2020 kl. 12.00-13.00. 

Tidspunkterne for optagelsestræninger i skemaet nedenfor opdateres løbende, når datoerne bliver programsat.

 

Idrætsgren Tid Sted
Badminton Torsdag den 30. januar kl. 18.00-19.30 Kolding Ketcher Center, Bramdrupskovvej 30, 6000 Kolding
Bowling Torsdag den 30. januar kl. 17.00-18.00 Bowlingbanerne i Sydbank Arena, Ambolten 6, 6000 Kolding
Brydning

Lørdag den 25. januar kl. 10.30-12.00 

Ved træningssamling for forbundets udviklingstrup

Pigefodbold

Fredag den 31. januar kl. 16.00-17.30

Fredag den 7. februar kl. 16.00-17.30

Kunstgræsbanen ved Kolding Nord, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding

 

(Der kan forekomme udskillelse mellem de to træningspas)

Drengefodbold

Tirsdag den 28. januar kl. 18.00-19.30

Tirsdag den 4. februar kl. 16.30-18.00

Kunstgræsbanen på Autocentralen Park, Marcus Alle 30, 6000 Kolding

 

(Der kan forekomme udskillelse mellem de to træningspas) 

Golf

Tirsdag den 4. februar kl. 08.00-09.15

Kolding Golf Club, Egtved Allé 10, 6000 Kolding
Håndbold

Prøvetræninger

Tirsdag den 10. december kl. 15.30-17.00

Tirsdag den 17. december kl. 08.00-09.15

 

Optagelsestræninger

Torsdag den. 30. januar kl. 15.30-17.00

Torsdag den 6. januar kl. 15.30-17.00

Sydbank Arena, Ambolten 6, 6000 Kolding 


(Der kan forekomme udskillelse mellem de to træningspas)

Svømning

 

 

Tirsdag d. 28. januar kl. 07.30-09.30

Torsdag d. 30. januar kl. 07.30-09.30

Tirsdag d. 4. februar kl. 07.30-09.30

Tirsdag d. 6. februar kl. 07.30-09.30

Slotssøbadet, Hospitalsgade 16, 6000 Kolding
Tennis

Tirsdag d. 4. februar kl. 08.00-09.15

Torsdag d. 6. februar kl. 08.00-09.15

 

Kolding Ketcher Center, Bramdrupskovvej 30, 6000 Kolding
Karate Onsdag den 29. januar kl. 18.00-20.00 Sydbank Arena, Ambolten 6, 6000 Kolding

For at søge skal du have elektronisk skoleudtalelse og søge via formularen længere nede på siden. Ansøgere til basislinjen skal også have en udtalelse fra forbundstræner. Hvis du ikke har mulighed for at søge af denne vej kan du få hjælp til udfyldelsen på Brændkjærskolens kontor.

Sådan søger du om optagelse i Kolding Elites sportsklasser:

1. Få en udtalelse fra nuværende skole/klasselærer

2. Få en udtalelse fra forbundstræner (kun til basislinjen)

(udtalelser skal vedhæftes elektronisk gerne pdf)

3. Udfyld formularen

4. Klik send og følg løbende med i optagelsesproceduren på mail og www.kolding.dk/elite

5. Hvis du har problemer med bilag eller den elektroniske formular kan du henvende dig til Marianne Andersen på Brændkjærskolens kontor, tlf. 79 79 78 00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey