Talentrådet for idræt

Koldings Talentråd for idræt blev nedsat i efteråret 2008. Rådet har til formål at støtte og udvikle talentudviklingen i Kolding Kommune.

Talentrådet for idræts primære opgave er at sikre et godt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og eliteklubber om tilbud til idrætstalenter. Dette indebærer fleksible job- og uddannelsemuligheder for idrætsudøverne, mens der skal skabes optimale boforhold for idrætstalenter. 

Talentrådet for idræt afholder fire årlige ordinære møder. Møderne er placeret anden tirsdag i februar, maj, september og november måned.

Byrådet:

 • (V) Yrsa Mastrup 
 • (O) Søren Rasmussen

Eliteforeninger

 • Ulrik Pedersen
 • Thomas Christensen
 • Mik Stampe

Kolding Idrætsråd

 • Ole Kokborg

Det almene gymnasium

 • Jørn Andersen

Erhvervsuddannelserne

 • Jesper Kjølhede (formand)

Grundskolen

 • Catharina Ørnsholt-Christoffersen

Erhvervslivet

 • Tue Knudsen
 • Otto Skak
 • Henrik Larsen


Team Danmark har observatørstatus i Talentrådet for idræt og deltager i møderne. Talentrådet for idræt sekretariatsbetjenes af elitekoordinator Bjarne Foged Henriksen.

Samarbejdsklubber kan søge Talentrådet for idræt om støtte til træneruddannelser, materialer til opkvalificering af talentarbejde, aktiviteter til opkvalificering af talentarbejde med mere.

Ansøgninger skal være elitekoordinatoren i hænde senest 14 dage før mødet.

Grundlaget for Talentrådet for idræts virke er den samarbejdsaftale, som Kolding Kommune har indgået med Team Danmark om fremme af talentudvikling, der løber frem til og med 2019. Kolding har siden 2008 været Team Danmark Elitekommune og er således i gang med sin 3. periode i samarbejdet, hvor 23 kommuner arbejder for at fremme talentudviklingen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey