Klubudviklingsforløb

Kolding Elite laver i samarbejde med Sporthouse klubudviklingsforløb med samarbejdsklubbernes bestyrelser og sportslige ledelse. Forløbene er målrettet mod, at skabe gode rammer for talentudviklingen, og har til hensigt at de strategiske beslutninger bliver en integreret til af klubbernes hverdag. Konkret laver klubberne i samarbejde med klubudviklingskonsulenten udviklingsplaner, sportslige strategier (talent- og elitestrategier), frivillighedsstrategier m.m. 

 

Klubben har årlige arbejdsmøder med klubudviklingskonsulenten, hvor udviklingsplaner m.m. tilrettes og der opsættes mål for det kommende år.

 

Trænersparring og udvikling

Kolding Elite vil gerne støtte op om udviklingen og opkvaliferingen af trænerne i samarbejdsklubberne. Derfor er der igangsat en række initiativer, som skal underbygge dette.

 

Der er afsat en pulje, hvor samarbejdsklubberne kan søge om tilskud til trænerkurser. Derudover afholder Kolding Elite 4 gange årligt trænermøder, hvor forskellige temaer relateret til talentudvikling er på dagsordenen, og hvor trænerne på tværs af idrætter kan sparre. Endeligt har samarbejdsklubberne via Kolding Elites støttekoncept adgang til sportspsykologi, hvor vores sportspsykolog sammen med trænerne arbejder på, at kunne anvende sportspsykologi i praksis. 

 

 

 

Fysisk træning

For Kolding Elite Atleter på ungdomsuddannelserne er der to gange ugentlig fysisk træning, hvor Kolding Elites fysiske trænere er tilstede og kan vejlede og programlægge sammen med udøveren. I forbindelse med den fysiske træning laves der jævnligt fysiske tests, der anvendes som evaluerings- og optimeringsredskab.

 

Sportspsykologi

Kolding Elites sportspykolog laver uddannelsesforløb i Brændkjærskolens sportsklasser samt workshops for udøvere på ungdomsuddannelserne. Her arbejdes der med emner som målstæning, forventninger, livet som udøver, visualisering m.m.

 

Kostvejledning

Kolding Elites kostvejleder laver uddannelsesforløb i Brændkjærskolens sportsklasser, samt enkelte workshops for udøvere på ungdomsuddannelserne. I sportsklasserne arbejders der med grundlæggende viden om kost, mens der som Kolding Elite Atlet på ungdomsuddannelserne er mulighed for kropskompositionsmålinger og efterbehandling heraf.

 

Uddannelsesvejledning

I samarbejde med studievejledere på HANSENBERG, IBC Kolding, Kolding Gymnasium og Munkensdam Gymnasium er Kolding Elites sports- og uddannelseskoordinator behjælpelig med, at sikre sammenhæng mellem din uddannelse og din sport. 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey