Sportslig ledelse er et bredt felt, som spænder fra daglig ledelse af medarbejdere til strategisk udvikling af klubben. Konkurrencen i moderne eliteidræt er hård, men en klar retning fra klubbens strategiske lag til trænerne som står på banen kan ofte være det, der gør klubben bæredygtig i et langsigtet perspektiv. Kolding Elites uddannelse for sportslige ledere er udviklet efter inspiration fra Team Danmarks Lederuddannelse i Elitesport.

 

Uddannelsen henvender sig til sportschefer, talentansvarlige eller trænere som har ledelsesansvar for andre trænere på talent eller eliteniveau. Du kan læse mere om tidspunkter og indhold i folderen i infoboksen.

Sportslig ledelse er et særligt arbejdsfelt, hvor nogle ledelsesmæssige udfordringer adskiller sig fra andre ledelsesfelter. Ofte kan man stå i dilemmaer mellem kortsigtede resultater på den ene side og langsigtet udvikling på den anden.

Formålet med uddannelsen er, at give sportschefer, talentansvarlige og trænere med ledelsesansvar en række værktøjer til strategisk og organisatorisk ledelse, ledelse af teams samt ledelse af frivillige.

Der er ingen eksamen. Det forventes at deltageren har fuldt fremmødet på uddannelsen.

Der udleveres et kursusbevis som dokumentation for, at man har deltaget på Kolding Elites sportschefsuddannelse. Hvis deltageren delvist udebliver fra uddannelsen vil det ikke være muligt at få kursusbeviset.

Ansøgningsfristen er 15. januar 2020. For at uddannelsen oprettes skal der som minimum være 12 kursister tilmeldt. Maksimalt antal er 24 kursister. Ansøgninger vurderes ud fra jobfunktioner og relevans ift. uddannelsen.

Uddannelsen udbydes til kr. 22.000 pr. person. Prisen er inkl. forplejning, overnatning, uddannelsesmateriale.

Betaling foregår over to rater. Første rate på kr. 16.000 opkræves i februar 2020. Anden rate på kr. 8.000 opkræves i februar 2021. Tilmelding er bindende, og 2. betaling opkræves selvom du ikke skulle gennemføre uddannelsen eller må melde afbud kort inden et modulstart.

Deltagerne afholder selv udgifter til rejse i forbindelse med uddannelsen.

 

Ansøg om deltagelse her:

Denne form er udløbet

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey