Målingerne sker i idrætsfaciliteternes normale åbningstider, alle ugens dage.

Der vil blive foretaget målinger i følgende haller: 

 

Kommunale haller

Alminde-Viuf hallen

Bakkeskolens hal

Cuben

Dalby Hallen (Dalbyhus)

Kongeåhallen

Lyshøjhallerne

Munkevængets Hal

Vonsild Hallen

Ødis Hallen

 

Selvejende haller

Arena Syd

Bjert Hallen

Bramdrupdam Sports- og Mødecenter

Harte Fritidscenter

Hejls Mulithus

Kolding Ketcher Center

Lunderskov Hallen

Parkhallen

Pulzion

Sdr. Stenderup Aktivitetshus

Sydbank Arena

”Mere haltid” er et pilotprojekt i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden, som omhandler aktivitetsmåling i kommunens idrætshaller. Projektet har til formål at styrke anvendelse, drift og prioritering af vores idrætsfaciliteter.

Kolding Kommune har indgået en toårig samarbejdsaftale fra 2020-2021 med Lokale- og Anlægsfonden (LOA). Aftalen går ud på, at vi måler aktiviteten i kommunes idrætshaller.

Med aktivitetsmålingen får vi indblik i brugen af idrætsfaciliteterne. Målingerne kan vi bruge til at optimere den måde, faciliteterne bruges og drives på og til at finde potentiel, ledig tid.

Hvordan anvender vi aktivitetsmålingen?

Det datamateriale, som aktivitetsmålingerne leverer, bruger vi til analyse og statistik i Fritids- og idrætsafdelingen. Statistikken over, hvor meget den enkelte idrætsaktivitet bliver benyttet, sender vi også til de idrætshaller, som får målt aktiviteten, samt Lokale og Anlægsfonden (LOA).

Aktivitetsmålingerne sammenholder vi med data fra bookinger i Foreningsportalen, som fx bookinginformationer, aktivitetstype, deltagere, forening mv.

Kolding Kommune vil løbende orientere om projektet her på denne side. 

I de enkelte haller vil aktivitetsmålingerne være med til at give et bedre overblik over udnyttelse af faciliteterne. For Kolding Kommune som helhed vil aktivitetsmålingerne kunne give et samlet overblik på tværs af alle idrætsfaciliteter i kommunen og dermed en optimeret benyttelse af faciliteterne.

Ved at deltage i forsøgsprojektet med aktivitetsmålingerne bidrager Kolding Kommune til udviklingen og benyttelsen af fremtidens idrætsfaciliteter på landsplan i samarbejde med LOA.

Hvornår måler vi aktiviteten?

Tidplanen er ændret pga. COVID-19. Fra august 2020 vil Kolding Kommune som forsøg måle aktiviteten i kommunes idrætshaller. Aktivitetsmålingen er aftalt med Lokale og Anlægsfonden (LOA) frem til 31. december 2021. Målingerne sker i idrætsfaciliteternes normale åbningstider, alle ugens dage.

Hvordan måler vi aktiviteten?

Et kamera indsamler hver halve time aktivitetsdata over hvor mange personer, der er tilstede i fx en hal, på et givent tidspunkt.

I praksis sker det ved at kameraet tager et fotografi og tæller antallet af personer, der er på billedet. Fotoet er anonymiseret ved sløring således, at ingen personer kan identificeres. De oprindelige fotos gemmes ikke, og kan ikke genskabes.

Kolding Kommune (som dataansvarlig), Webitall ApS (som databehandler) og de selvejende haller har adgang til aktivitetsmålingens datamateriale.

Hvor måler vi aktiviteten?

Aktivitetsmålingen er som forsøg aftalt med de kommunale- og selvejende idrætshaller i Kolding Kommune, som ønsker at være med i projektet.

Samtidig med at vi opsætter og installerer målerudstyret på faciliteterne, skilter vi ved alle indgange til det område, der måles på. Vi ophænger ligeledes relevant information til de brugere og besøgende, der benytter faciliteten.

Baggrund

”Projekt aktivitetsmåling” er et toårigt pilotprojekt i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden (LOA), som omhandler aktivitetsmåling i kommunens idrætshaller. I slutningen af 2019 fik Kolding Kommune mulighed for at deltage i projektet med LOA.

Projektet spiller fint ind i vores Fritids- og Idrætspolitik i forhold til udvikling af faciliteter til aktivitet og fællesskab. Projektet har til formål at styrke anvendelse, drift og prioritering af kommunens idrætsfaciliteter med afsæt i indsatsområderne i Fritids- og Idrætspolitikken.

Projektet har tre hovedformål:

  • Styrke den løbende dialog i mellem foreningslivet, hallerne og kommune om anvendelse, udnyttelse og fordeling af idrætsfaciliteterne.
  • Sikre et bedre kendskab til brugen af vores faciliteter med henblik på optimering af den administrative drift og udvikling.
  • At skabe et bredt datamateriale til kvalificering af det politiske beslutningsgrundlag for fremtidige anlægsinvestering og -prioriteringer.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey