Kommunen forestår opmåling og kridtning af banerne to gange årligt.
Driftsudgifterne afholdes af kommunen.

1. Udendørsanlæg omfattende boldbaner

Kommunen etablerer banerne og afholder driftsudgiften. Lysanlæg etableres af kommunen, ligesom driftsudgifterne afholdes af kommunen. Baneudstyr som mål, net, hjørneflag, kridtmaskine og kridt stilles til rådighed efter nærmere aftale med Kolding Stadion.

Kommunen forestår opmåling, kridtning af banerne 2 gange årligt hhv. forår og efterår. Efterfølgende varetager klubberne selv løbende opkridtning af banerne mod, at der stilles kridtmaskiner og kridt til rådighed.

I særlige tilfælde og efter nærmere aftale forestår Kolding Stadion opkridtning af boldbanen/boldbanerne.


2. Øvrige udendørsanlæg, såsom tennisbaner, ridesports- og golfbaner, BMX-baner og skateboard- og rulleskøjtebaner m.v.

Kommunen kan efter ansøgning stille arealer til rådighed til formålet. Etablerings- og driftsudgifter påhviler klubben/klubberne, dog kan et kommunalt anlægstilskud blive udbetalt, såfremt særlige forhold gør sig gældende, herunder at det nye anlæg er relateret til børne- og ungdomsaktiviteter.


3. Vandsport

Anlægsbroer for roklubber og kajakklubber vedligeholdes af kommunen.

Kommunen kan efter ansøgning yde tilskud til nye anlægsbroer, såfremt nyt anlæg er nødvendig.

Anlægs- og driftsudgifter til anlægsbroer samt faciliteter i tilknytning hertil som ejes af en selvejende institution/private afholdes af disse, dog kan udvalget indgå med et mindre anlægstilskud, såfremt projektet er relateret til børne- og ungdomsaktiviteter.


4. Indendørsanlæg omfattende haller og klubfaciliteter

Der kan ydes anlægstilskud efter ansøgning.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey