Under Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde er der afsat økonomiske midler til Eventpuljen.

Puljen er etableret i et forsøg på at tiltrække større nationale og internationale fritids- og idrætsarrangementer til Kolding Kommune, dels for at give borgerne impulser og gode oplevelser, dels for at øge omsætningen i byens erhvervsliv.

Ansøgninger skal indeholde følgende oplysninger:

  • budget for arrangementet
  • hvor stor en andel af arrangementets samlede budget, der ansøges om
  • antal deltagere fordelt på ungdom og seniorer
  • overnattes der i forbindelse med arrangementet
  • er der tale om et bredde- eller elitearrangement
  • forventes der publikum til arrangementet
  • har foreningen indenfor de seneste fem år modtaget kommunalt tilskud til et lignende arrangement

Som udgangspunkt skal foreligge regnskab for det kommunale tilskud ved afslutning af arrangementet.

 

Fritids- og Idrætsafdelingen bemyndiges til at behandle indkomne ansøgninger på maksimalt 15.000 kr. forud for arrangementets gennemførelse i henhold til de af Fritids- og Idrætsudvalget vedtagne regler. Ansøgninger herover skal forelægges til afgørelse i Fritids- og Idrætsudvalget forud for arrangementets gennemførelse.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey