1. Faste reklamer

1.1 Opsætning kan kun finde sted efter forud indhentet godkendelse i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

1.2 De af Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen godkendte opsætningssteder skal nøje følges.

1.3 Kommunen vedligeholder opsætningsstederne, mens vedligeholdelse af reklameskilte er kommunen uvedkommende

1.4 Foreningerne har ansvaret for vedligeholdelse af reklameskilte samt ophæng for disse på en sådan måde, at de ikke virker skæmmende eller generende på idrætsanlægget.

1.5 Udgifter og arbejde i forbindelse med opsætning og nedtagning af skilte er kommunen uvedkommende.

I forbindelse med arbejder, der nødvendiggør nedtagning, er foreningerne pligtige til at følge de i forbindelse med arbejdet givne anvisninger fra Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

1.6 Kontrakter, administrationsomkostninger og etablering af reklameskilte er kommunen uvedkommende.

1.7 Overtrædelse af anførte regler kan medføre udelukkelse fra at oppebære indtægter ved reklame på kommunal idrætsanlæg.

2. Løse reklamer

2.1 Opsætning kan kun finde sted efter forud indhentet godkendelse af Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

2.2 De af Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen godkendte opsætningssteder skal nøje følges.

2.3 Opsætning og nedtagning af løse reklamer er Kolding Kommune uvedkommende.

Med henhold til tidspunkt for opsætning og nedtagning skal de af Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen givne anvisninger følges.

2.4 Foreningerne har ansvaret for vedligeholdelse af reklameskilte samt ophæng for disse på en sådan måde, at de ikke virker skæmmende eller generende på idrætsanlægget.

2.5 Alle udgifter og indtægter er Kolding Kommune uvedkommende.

2.6 Beskadiges idrætsanlæg ved opsætning og nedtagning kan Kolding Kommune gøre erstatningskrav gældende overfor foreningerne.

2.7 Opbevaringsrum/sted for skilte aftales med Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen i det omfang de fornødne muligheder er til stede.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey