I – Hvem kan låne lokaler i Uddannelsescenteret

Lokalerne på Uddannelsescentret kan udlånes til følgende arrangører i prioriteret rækkefølge:

1. Sprogskolen og aftenskoler (Uddannelsescenterets faste brugere)

2. Kolding Kommunes forvaltninger og institutioner

3. Øvrige, bl.a.:

 • Foreninger i Kolding, der er omfattet af Folkeoplysningsloven,
 • Øvrige foreninger og institutioner i Kolding under visse betingelser, bl.a. at der skal være tale om lovlige kommunale formål som f.eks. idrætsmæssige, kulturelle og sociale aktiviteter,
 • Designskolen.

KUC's lokaler udlånes til institutioner og foreninger. Der er tale om faglokaler, klasselokaler, grupperum, mødefaciliteter og auditorium. Der udlånes lokaler til arrangementer som strækker sig over en periode samt til enkeltstående arrangementer. Fælles for begge typer udlån er, at lokalerne ikke fast er forbeholdt en enkelt bruger. Til øvrige brugere udlånes/udlejes øvrige konferencelokaler på ad hoc basis.

Vilkår for udlånet

 1. Arrangementet eller undervisningen skal have et lovligt kommunalt formål.
 2. Udlån af lokalerne sker vederlagsfrit.
 3. Lokalerne udlånes såfremt arrangementet er foreneligt med institutionens drift.
 4. Lokalerne kan ikke udlånes til private selskabelige arrangementer.
 5. Auditoriet kan kun anvendes til lokalets primære formål.
 6. Der må ikke indtages drikkevarer og mad i auditoriet.
 7. Der må ikke indtages mad og drikkevarer i fag- og undervisningslokaler.
 8. Lokalerne udlånes alle hverdage og søndage mellem klokken 8:00 og 22:00. Udlån udenfor dette tidsrum kan ske efter aftale med Uddannelsescentrets personale.
 9. Der må ikke anvendes tape på vægge eller nogen form for opklæbning. Opklæbning/ophæg efter nærmere aftale med KUC's personale.
 10. Alt kursusmateriale medtages som udgangspunkt, god kan der i akutte tilfælde kopieres i mindre omfang mod betaling.

Vilkår for ad hoc udleje:

 1. Lokalerne udlejes, såfremt arrangementet er foreneligt med institutionens drift.
 2. Lokalerne kan ikke udlejes til private selskabelige arrangementer.
 3. Priser for leje af lokaler fremgår af kommunens aktuelle takstblad for KUC.
 4. Auditoriet og konferencemødelokaler kan kun anvendes til lokalernes primære formål.
 5. Der må ikke indtages drikkevarer og mad i auditoriet.
 6. Lokalerne udlejes alle hverdage mellem kl. 8.00 - 22.00. Udleje udenfor dette tidsrum kan i enkeltstående tilfælde ske efter særlig aftale med KUC's personale
 7. Der må ikke anvendes tape på vægge eller nogen form for opklæbning. Opklæbning/ophæng efter nærmere aftale med KUC's personale.
 8. Alt kursusmateriale medtages som udgangspunkt, dog kan der i akutte tilfælde kopieres i mindre omfang mod betaling.

Faciliteter

 1. Ud over de anviste lokaler kan lokalernes inventar og av-udstyr mv. lånes efter nærmere aftale med Uddannelsescenterets personale.

Arrangørens ansvar

 1. Arrangøren er ansvarlig for ro, orden og oprydning og har det fulde ansvar for det lånte.
 2. Arrangøren er erstatningspligtig for skader, som ikke kan henføres til almindeligt slid på bygninger, inventar mv.
 3. Arrangøren skal tilsikre, at Uddannelsescentrets retningslinier overholdes, herunder regler om rygning mv.

Servering af mad og drikkevarer

 1. Hvis arrangøren ønsker at servere mad og drikkevarer, skal dette aftales med Uddannelsescenterets kantine. Som udgangspunkt skal traktement bestilles senest 8 dage inden arrangementet.
 2. Arrangøren må ikke selv medbringe mad og drikkevarer - eller aftale, at mad og drikkevarer leveres udefra - medmindre det sker efter aftale med Uddannelsescenterets Kantine.

Ansøgning

 1. Du kan booke lokaler på KUC's hjemmeside.
 2. Ved lån over en sæson skal ansøgning indsendes senest 1. marts. Svar på ansøgningen vil blive givet senest 1. juni.
 3. Ved lån til et enkelt arrangement eller for en periode, skal ansøgning indsendes senest 14 dage før arrangementets start.
 1. Sprogskolen, Lær Dansk, er fast lejer af 2. og 3. sal. Lokalerne anvendes til administration, lærerværelse, møder, studiecenter m.m.
 2. Aftenskoler/oplysningsforbund låner fast den nordlige del af stueetagen i hovedbygningen til administration og møder. Til disse lokaler har kun de faste brugere samt Uddannelsescentrets personale adgang.
 1. Det inventar der forefindes i lokalerne på Kolding Uddannelsescenter stilles til rådighed for brugerne

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey