Godkendelse som ny forening:

I forbindelse med godkendelse som ny forening, skal den på den stiftende generalforsamling godkendte vedtægt vedhæftes som bilag i ansøgning om godkendelse som forening.


Tilskud til undervisning m.v.:

Til førstegangsansøgere, som ønsker at etablere en forening, der udøver folkeoplysende voksenundervisning, ydes der tilskud fra Foreningspuljen.

Ansøgning om tilskud til voksenundervisning sendes via Foreningsportalen. Opret tilskudsskabelon "Øvrige tilskud Foreningspuljen". 

Afregning af tilskud sker efter gældende regler for den folkeoplysende voksenundervisning, herunder at gældende skemamateriale skal anvendes.


Lokaletilskud:

Der ydes lokaletilskud i henhold til gældende regler.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey