Skemaet anvendes til opgørelse af foreningens samlede udgifter til aflønning af leder, evt. pædagogisk medhjælp og lærere.

Skemaet skal efter hvert kalenderår/regnskabsår senest 28. februar indsendes via Foreningsportalen til Fritids- og Idrætsafdelingen.

Såfremt skemaet „Udgifter til aflønning“ ikke er indsendt i henhold til tidsfristen, vil der i forbindelse med foreningens tilsagnsbeløb for efterfølgende år ske fradrag med 10% af dette beløb.

Revisor:
Se “revision af kommunale tilskud efter Folkeoplysningsloven

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey