1) Foreningens navn:
Her noteres foreningens navn. Ændrer foreningen navn, skal der straks ske indberetning til Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

2) Lokalerne/undervisningsstedet
Her noteres de undervisningsadresser, der søges lokaletilskud til.

Såfremt foreningen har flere end 3 faste lejemål, kan bilag vedlægges.

3) Foreningens fag i lokalerne fordelt på almindelige lokaler/faglokaler
Her noteres de fag foreningen har fastlagt fordelt på almindelig lokaler og faglokaler, træning og mødeaktiviteter.

Tilskuddet er betinget af, at der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler.

4) Foreningens forventede aktivitetstimer
Her noteres de samlede antal undervisningstimer, som er lokaletilskudsberettiget fordelt pr. uge samt antal undervisningsuger pr. år.

5) Antal m2 til rådighed
Her noteres det antal m2 foreningen har til rådighed i det lejede lejemål.

6) Antal undervisningslokaler
Her noteres det antal undervisningslokaler foreningen har til rådighed.

7) Forventede årlige driftsudgifter i henhold til lejekontrakt
Her noteres foreningens årlige udgifter.

8) Foreningens formand
Skemaet underskrives af foreningens formand, der overfor Byrådet er ansvarlig for anvendelsen af modtagne tilskud samt for regnskab og dokumentation for virksomhed.

SKAL være identisk med personen anført på skemaet "oplysninger om foreningen".

9) Udfyldes af kommunen
Til brug for beregning af lokaletilskud.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey