Navn Type Kategorier Author Status Rediger
6.1 Godkendelse som forening Artikler 6 Folkeoplysende foreningsarbejde, Troels Vinding
6.1.1 Negativliste vedrørende folkeoplysende virksomhed Artikler 6 Folkeoplysende foreningsarbejde, Troels Vinding
6.1.2 Udkast til foreningsvedtægt Artikler 6 Folkeoplysende foreningsarbejde, Troels Vinding
6.2 Tilskud til nye foreninger Artikler 6 Folkeoplysende foreningsarbejde, Troels Vinding
6.3 Lokaletilskud m.v. Artikler 6 Folkeoplysende foreningsarbejde, Troels Vinding
6.3.1 Vejledning til ansøgning om lokaletilskud i h.t. folkeoplysningsloven - årsopgørelse Artikler 6 Folkeoplysende foreningsarbejde, Troels Vinding
6.3.2 Vejledning til ansøgning om udbetaling af lokaletilskud for 2017 Artikler 6 Folkeoplysende foreningsarbejde, Troels Vinding
6.3.3 Ansøgning om lokaletilskud for nye foreninger Artikler 6 Folkeoplysende foreningsarbejde, Troels Vinding
6.4 Leje- og støtteaftaler Artikler 6 Folkeoplysende foreningsarbejde, Troels Vinding
6.4.1 Skabelon til brug for indgåelse af leje- og støtteaftaler med haller Artikler 6 Folkeoplysende foreningsarbejde, Troels Vinding
6.4.2 Leje- og støtteaftaler med haller - bilag A (fælles regnskabsopstilling) Artikler 6 Folkeoplysende foreningsarbejde, Troels Vinding
6.4.3 Leje- og støtteaftale med haller - bilag B (revisionsinstruks) Artikler 6 Folkeoplysende foreningsarbejde, Troels Vinding
6.4.4 Leje- og støtteaftale med haller (anlægsarbejder) Artikler 6 Folkeoplysende foreningsarbejde, Troels Vinding
6.5 Medlems- og aktivitetstilskud Artikler 6 Folkeoplysende foreningsarbejde, Troels Vinding
6.6 Regler for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Artikler 6 Folkeoplysende foreningsarbejde, Troels Vinding
6.6.1 Revisorsopgaver i forbindelse med tilskud til aktiviteter, lokaler m.v. Artikler 6 Folkeoplysende foreningsarbejde, Troels Vinding
6.7 Distriktsforeninger Artikler 6 Folkeoplysende foreningsarbejde, Troels Vinding
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey