Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Fælles foreningsdrevne aktiviteter for de studerende.

I Kolding har vi cirka 5.000 studerende på de videregående uddannelser.

Med dette projekt ønsker vi at skabe rammer, som gør det mere attraktivt som studerende at bosætte sig i Kolding, men også at fastholde de, der allerede er bosat i byen.

I første del af projektet udarbejdes en kvantitativ undersøgelse blandt de studerende, som så efterfølgende skal databehandles og lægge til grund for det videre adfærdsdesign af projektet.

Målet er at etablere fælles foreningsdrevne aktiviteter ud fra de studerendes ønsker på skolens grund.
Opstart af aktiviteter forventes 1. februar 2020.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey