Skulpturparken placeres i det rød-skraverede området, der ligger på adressen Vranderupvej 30 i Kolding.

Skulpturpark i Seest fritidslandskab Kolding kommune inviterer lokale kunstnere til at udstille deres værker i en ny skulpturpark i Seest i påsken 2019.

Den 12. april 2019 åbner en ny midlertidig skulpturpark i Kolding kommune. Formålet med skulpturparken er at etablere et åbent udstillingsrum for midlertidige udstillinger af eksperimenterende kunst-, design- og skulpturprojekter samt understøtte den lokale kunst – både den professionelle og fritidskunsten - i Kolding Kommune.

I parken vil borgere og turister kunne få et indblik i det lokale kunstnermiljøs virke.

Læs mere om skupturparken, og hvordan man som kunstner kan ansøge om at udstille på denne side: https://www.kolding.dk/skulpturpark

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey