Kulturen i Kolding Kommune sprudler især på kulturnatten. Her er det teater på banegårdspladsen. Foto: Lasse Lagoni.
Sommerbiblioteket i Nicolai-gården var en stor succes, og et godt eksempel på midlertidige mødesteder i byrummet. Foto: Nicolai.

Vil du vide mere?

For yderligere information kontakt kulturkonsulent Rikke Winther Revsholm på tlf. 79 79 10 03.

Du finder kulturpolitikken samt fokusområderne herunder:

pdfKulturpolitikken

pdfKulturpolitiske fokusområder

Kolding Kommunes kulturpolitik er for 2016-2017 kompasset, der udstikker kursen for den del af kulturlivet i kommunen, som er finansieret af - eller på anden måde i kontakt med - det kommunale system.

Kulturpolitikken er sammen med kulturudvalgets politiske fokusområder politikkernes styreredskab for kulturområdet. Kulturpolitikken danner base for en politisk prioritering af de offentlige støttekroner til kultur.

Når de politiske fokusområder for skal udmøntes på de enkelte kulturinstitutioner, er kulturpolitikken med til at sikre en sammenhæng i, hvilke former for kultur, der prioriteres. På den måde bliver det samlede kulturelle felt langt stærkere end de enkelte dele hver især.

Kolding Kommunes kulturpolitik anviser seks pejlemærker for udviklingen i kulturlivet i de kommende år – det er de tværfaglige indsatsområder design, kulturarv, børn, unge, liv i bymidten samt kultur som en del af det hele.

De fire fokusområder er:

Mødesteder og midlertidighed

Børnekultur - familiekultur

Borgeren som medskaber

KulturKolding - et fælles løft


Du finder kulturpolitikken samt de fire fokusområder i faktaboksen i venstre side. 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey