Teatersalen i Kolding Teater

Kolding Kommune råder hvert år over 40 dage i Teatersalen og 20 dage i Skovbrynet. Heraf er 5 dage til rådighed for udlån til kulturelle og folkeoplysende formål, mens 3 dage er til rådighed for almennyttige sociale formål.

Teatersalen er Kolding Teaters store multisal. Salen har stor fleksibilitet, idet endevæggen er flytbar (prosceniumsramme). Dette giver mulighed for at lave mange forskellige opstillinger. Læs mere om Teatersalen.

Skovbrynet (Lille Scene) har plads til 96 personer i "skolebordsopstilling" som på billedet. Lokalet bruges også til filmforevisning med plads til 160 stole. Har man brug for en kongresopstilling (fire personer omkring et bord), er der plads til 120 personer.

Lokalet er 13 meter langt og 14 meter bredt.

Foreninger, organisationer, institutioner og grupper med hjemsted i Kolding Kommune, der virker for folkeoplysning og kulturelle formål, kan efter ansøgning låne Teatersalen eller Skovbrynet til enkeltarrangementer. Arrangementer skal som hovedregel have et kulturelt, almennyttigt indhold og formål.

Foreninger eller organisationer, der virker for et almennyttigt socialt formål, kan efter ansøgning låne Teatersalen til enkeltarrangementer - herunder indsamlingsarrangementer. Arrangører af disse arrangementer får stillet salen vederlagsfrit til rådighed, men skal selv afholde udgifter til tekniker- og andre produktionstimer, der bliver leveret af Comwell.

Teatersalen og Skovbrynet kan, for så vidt angår de dage, som Kolding Kommune råder over, benyttes gratis til afholdelse af arrangementer med et almennyttigt indhold og formål. Fortrinsvist gør dette sig gældende for arrangementer af kulturel karakter, herunder f.eks. teaterforestillinger, koncerter, stand-up shows m.m. Ligeledes kan salene lånes til arrangementer af folkeoplysende karakter, herunder foredrag, borgermøder, workshops, samt konferencer.

Tre dage om året kan Teatersalen stilles til rådighed for foreninger eller organisationer, der virker for almennyttige sociale formål. Der vil typisk være tale om f.eks. koncerter eller andre arrangementer, der har til formål at indsamle penge til almennyttige sociale aktiviteter/formål. Ved disse arrangementer, skal arrangøren selv afholde udgifter til teknikertimer til arrangementet.

De arrangementer, der bliver afholdt i teatersalen og i Skovbrynet, skal som hovedregel være offentlige tilgængelige. Anmodning om lån af salene ses desuden i forhold til arrangementets størrelse og publikumsbehov. Derfor skal ansøger tydeligt beskrive arrangementets karakter i forhold til størrelse og forventning til publikumstal.

Hvor det er praktisk muligt for Comwell kan der på én dag gennemføres flere forskellige arrangementer af ovennævnte art.pdf Se hvilke ydelser der hører med til en tildelt kommunal dag.81.3 KB

  • Arrangementer af partipolitisk, religiøs eller erhvervsmæssig karakter.
  • Arrangementer, som strider mod Comwells naturlige forretningsområde.
  • Private fester, bankospil, kommercielle arrangementer og lignende.
  • Arrangementer, der åbenlyst strider mod Kolding Teaters fysiske rammer.

Hvis man ønsker at benytte Teatersalen og Skovbrynet på en af de henholdsvis 5 kommunale dage i Teatersalen til kulturelle og folkeoplysende formål, 3 kommunale dag i Teatersalen til sociale almennyttige formål og 20 kommunale dage for Skovbrynet, skal ansøgning herom rettes til Kolding Kommunes Kulturafdeling. Ansøgningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af arrangementets karakter i forhold til størrelse og forventning til publikumstal. For ansøgere, der søger om at benytte en dag til et almennyttigt socialt formål gælder endvidere, at foreningens formål skal beskrives.

Teatersalen kan tidligst bookes 12 mdr. for arrangementet afholdes. Comwell kan endvidere indtil 6 mdr. før afholdelse flytte arrangementet til en alternativ dato i samme uge, såfremt Teatersalen bruges til anden aktivitet.

Comwell modtager senest 4 uger før arrangementet dato scenemester-brev/rider/detaljeret program for arrangementet, indeholdende detaljer for antal personer, opstilling, teknik og forplejning m.m.

Kommunale arrangementer med billetsalg skal foregå via koldingbilletten.dk eller anden billetoperatør, som Comwell måtte samarbejde med. Med undtagelse af Kolding Teaterforening skal arrangementoprettelse på koldingbiletten.dk, eller anden billetoperatør, altid varetages af Comwell.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey