Tour de France kommer til Danmark i 2022 og ikke som først planlagt i 2021. Det er bestyrelsen bag Tour de France i Danmark, Grand Départ Copenhagen Denmark I/S, blevet enige med den franske løbsarrangør om. Der forventes ikke ændringer i de tre danske etaper som følge af udskydelsen.

Når den 3. etape af Tour de France 2022 afvikles den 3. juli, vil det betyde en del ændringer for trafikken i Kolding Kommune.

Hele ruten vil være spærret af, og en del tilkørselsveje vil også blive berørt, lige som busdriften vil blive omlagt.

På nuværende tidspunkt kender vi ikke de eksakte tidspunkter for afspærringer, omlægninger af busruter eller andre konsekvenser for trafikken. Vi ved dog, at hele ruten vil være spærret af ca. 4 timer før rytterne kommer susende forbi. Man skal forvente, at ruten spærres af allerede fra formiddagen.

Der vil blive åbnet for normal trafik hurtigst muligt efter at tour-kortegen har passeret. Man skal dog regne med, at det vil tage tid at åbne for trafikken igen.

Kolding Kommune kender som sagt endnu ikke det fulde omfang af trafikomlægningerne men vil informere om det både her på siden og i pressen, når vi kender omfanget. Du kan dog allerede nu orientere dig om rutens forløb på vores kort over 3. etape af Tour de France 2022.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey