Bier er nyttige for bestøvningen af planter, buske og træer, og de producerer honning.

Den iberiske skovsnegl er siden 1997 blevet et stigende problem for mange haveejere, fordi den raserer både prydplanterne og køkkenhaven. Der er desuden fare for, at den fortrænger den sorte skovsnegl, og dermed forrykker balancen i den danske natur.

Eng-brandbæger er en vidt udbredt høj, gul kurvblomst, der typisk vokser på græssede enge.

Inden ulven kom til Danmark i 2012, var grævlingen det største landlevende rovdyr i Danmark.

Husmåren slår sig som regel ned på loftet og i hulrum på huse.

Hvepse, også kaldet gedehamse, er nyttige dyr, som ikke skader.

Kolding Kommune har udarbejdet følgende retningslinjer for hønsehold og andre typer fuglehold i bymæssig bebyggelse og sommerhusområder.

Kolding Kommune har et mål om at udrydde den invasive plante kæmpe-bjørneklo inden 2020.

Ud over truslen mod beskyttede dele af den danske natur, kan mårhunden være bærer af den farlige bændelorm Echinococcus multiloculus, der i værste tilfælde kan være dødelig for mennesker.

Mink er en invasiv art, der ikke hører hjemme i den danske natur.

Mosegrisen er, ligesom muldvarpen, et hjemmehørende pattedyr i Danmark.

Muldvarpen er en hjemmehørende art, og den betragtes i et vist omfang som et nyttedyr, da dens gange skaber luft til planternes rødder.

Råger tilhører kragefamilien. Det er intelligente fugle, som det meste af året er ganske harmløse.

Ræve er ikke skadedyr, men en del ræve er ramt af ræveskab.

Japansk pileurt, kæmpe-pileurt og hybrid-pileurt (deres krydsning) kaldes samlet de store pileurter.

Ifølge Lov om mark- og vejfred har man pligt til at holde sin kat på sin egen grund.

I byer og bymæssige bebyggelser er ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, pålagt at renholde fortov og sti.

Ulven er fredet. Ikke bare i Danmark, men i hele Europa.

Vaskebjørnen anses for at være en invasiv art i Danmark.

Den pastinak som vi spiser, er ikke den samme som den pastinak, der findes vildt - og den vilde pastinak kan ikke spises.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey