Der findes mange forskellige slags skadedyr og mange måder at komme af med dem på.

Kolding Kommune har et mål om at udrydde den invasive plante kæmpe-bjørneklo inden 2020.

Råger tilhører kragefamilien. Det er intelligente fugle, som det meste af året er ganske harmløse.

Kolding Kommune har udarbejdet følgende retningslinjer for hønsehold og andre typer fuglehold i bymæssig bebyggelse og sommerhusområder.

Antallet af vilde katte er stigende, og Kolding Kommune har de seneste år fået markant flere henvendelser fra borgere, der observerer eller føler sig generet af vilde og herreløse katte.

Muldvarpen er en hjemmehørende art, og den betragtes i et vist omfang som et nyttedyr, da dens gange skaber luft til planternes rødder.

I byer og bymæssige bebyggelser er ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, pålagt at renholde fortov og sti.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey