Kolding Kommune har et mål om at udrydde den invasive plante kæmpe-bjørneklo inden 2020.

Grøn Balance er det geografiske miljøregnskab for Kolding Kommune. Det giver blandt andet et overblik over CO2 udledning fordelt på forskellige kilder.

Det er Kolding Kommunes overordnede mål at bevare og forbedre naturindholdet, så det ikke bliver forringet for vores efterkommere.

Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan

Kolding Byråd vedtog i juni 2014 Klimatilpasningsplan for Kolding Kommune 2013 – 2025, som tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025.

Kolding Kommune har udarbejdet en strategisk energiplanlægning, som har til formål at fremme en omstilling til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey