Det er tilladt at afbrænde rent og tørt haveaffald Sankt Hans aften.

Her kan du læse om reglerne for afbrænding.

Som udgangspunkt er afbrænding af affald kun tilladt på dertil godkendte anlæg.

Kolding Kommune tillader dog:

 

  • at der, udenfor byzoner og sommerhusområder, afbrændes tørt haveaffald i perioden 1. december til 1. marts.

  • at der afbrændes maksimalt 0,2 kubikmeter rent, tørt træ ad gangen på særligt indrettede bålpladser.

  • at der afbrændes rent og tørt haveaffald Sankt Hans aften.

  • at virksomheder afbrænder haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v.

Afbrænding af haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald skal foregå i henhold til gældende retningslinier for afbrænding (se folder i faktaboksen).

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey