Fyr fornuftigt og begræns forureningen.

Se på røgen
Hvis du gerne vil vide, om du fyrer på den miljømæssigt bedste måde, kan du gå udenfor og se, om der kommer synlig røg op af skorstenen, og om det lugter. Du kan både se og lugte, hvis der er noget galt.

Hvis der er for lidt luft til brændet, hvis brændet ikke er tørt nok, eller at du gør noget andet forkert, vil røgen lugte grimt.

 

Røggener kan opstå i forbindelse med brugen af brændeovne. Røggener fra brændeovn kan altid afhjælpes ved at tænde korrekt op.

Skorstensfejer
Husk at brændeovne skal have renset skorstenen regelmæssigt. Det er skorstensfejerne der udfører dette arbejde og du kan finde nærmeste skorstensfejer her.

 

 

Hvis du følger nogle enkle råd, når du fyrer i din brændeovn, kan du reducere de sundhedsskadelige partikler, som følger med røgen.


Tænd op korrekt
Mange lægger optændingspinde nederst, når de skal tænde deres brændeovn. Men røg og forurening mindskes, hvis man i stedet lægger optændingspindene øverst.
I vores folder pdfTænd op fra toppen1000.5 KB, kan du læse, hvordan du kan tænde op med færre røggener og samtidig spare på dit træ.


Brug rent og tørt træ
Hvis du fyrer med vådt træ, får du ikke alene mindre varme ud af dit brænde, det forurener også mere.For at få en ren forbrænding med klare gule flammer og ingen røg, skal temperaturen være så høj som muligt. Hvis træet er vådt, går energien og varmen tabt til at tørre brændet i ovnen, i stedet for at varme og skabe en ren forbrænding. Samtidig får du en tilsodet ovn og skorsten, og det kan resultere i en skorstensbrand.Brænd ikke skrald
Som privatperson er det forbudt at afbrænde skrald. Det gælder også affaldstræ som paller, spånplader, gamle plankeværk, havemøbler og alle andre former for behandlet træ.


Fyr lidt ad gangen
Hvis du fylder store eller mange stykker træ i ovnen, går der lang tid før temperaturen bliver så høj, at du får en god forbrænding. Sørg derfor for at fyre lidt ad gangen og med mindre stykker.


Sørg for rigelig luft
Under fyringen er det vigtigt, at forbrændingen bliver så fuldstændig som mulig. Ellers vil der frigives partikler og gasser, som kan sætte sig som sod i skorstenen eller slippe uforbrændt ud til miljøet. Derfor skal du sørge for at tilføre rigeligt med luft – især i starten, hvor det gælder om at få temperaturen hævet hurtigst muligt.


Mange skruer hurtigt ned for varmen for at få brændet til at holde i længere tid. Du får ikke mere varme ud af brændet, og det betyder desværre, at der ikke kommer luft nok til en fuldstændig forbrænding, og røgen vil derfor indeholde store mængder sundhedsskadelige partikler.


Drop natfyring i brændeovnen
Det er på alle måder en dårlig ide med natfyring. Det belaster miljøet og naboerne i et urimeligt omfang. En del danskere med brændeovn natfyrer i brændeovnen – de propper den med brænde inden sengetid, og skruer helt ned for ilttilførslen, så der stadig er gløder tilbage om morgenen.Når du lukker ned for spjældet, og der kommer mindre ilt til brændeovnen, bliver der ingen ren forbrænding. Det betyder, at de gasser, der kommer fra træet, ikke forbrændes, men kommer ud af skorstenen og bliver til partikler i luften, der er til skade for helbredet.Samtidig får du næsten intet ud af træet som brændsel, da brændværdien i træet ikke bliver omsat til varme af nogen betydning, men ryger bare op og ud af skorstenen.En ren forbrænding er kendetegnet ved, at der stort set ikke kommer røg ud af skorstenen, mens en uren forbrænding er kendetegnet ved sort eller grå røg, der lugter surt.


Vi anbefaler desuden disse links fra Miljøstyrelsen om brændeovne:

Luftforurening fra brændeovne

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey