Der er ingen andre indførte eller hjemmehørende arter i Danmark, der ligner de store pileurter.
De store pileurter kan også ødelægge vandløb når de visner ned om vinteren .

Giv et praj

Når du genkender de store pileurter, er det en hjælp, hvis du registrerer dem, så de kan genfindes og bekæmpelsen kan prioriteres.

Registrer fund i ”Giv et praj”-app’en på din telefon.

Giv et praj (webløsning)

Håndtering af pileurt

Kontakt ”Redux – Affald og Genbrug” på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 79 79 71 00, hvis du er i tvivl om affaldshåndtering af plantedele fra invasive planter.

Sorteringguide

Japansk pileurt, kæmpe-pileurt og hybrid-pileurt (deres krydsning) kaldes samlet de store pileurter.

De store pileurter er hjemhørende i Østasien og er kommet til Danmark som prydplanter, men i Danmark er planterne invasive, da de breder sig aggressivt og fortrænger hjemmehørende arter i naturen.

Væksten er så voldsom, at den kan gennembryde asfalt, fundamenter, dræn, afløb og lignende. De store pileurter kan også ødelægge vandløb, når de visner ned om vinteren og efterlader vandløbssiderne / brinkerne med bar jord, der vaskes væk. Får planterne lov til at sprede sig uhindret, kan det have store økonomiske konsekvenser for samfundet og private grundejere.

Hvordan kendes de store pileurter?

Den mest udbredte af de store pileurter er japansk pileurt, der danner tætte 1-3 meter høje bestande. Bladene sidder spredt på stænglerne, er nærmest hjerteformede og bliver 5-12 cm lange, mens stænglerne er tykke, hule, bambusagtige og ofte grenede og rødlige foroven. Planterne blomstrer i august-september med små hvide blomster i klaser i toppen af skuddene.

Kæmpe-pileurt ligner japansk pileurt, men kan blive 4 meter høj. Bladene er tilspidset hjerteformede, bliver op til 20-40 cm lange og kan have røde midtribber.

Krydsninger af japansk pileurt og kæmpe-pileurt kaldes hybrid-pileurt. Hybrid-pileurt ligner forældreplanterne i forskellige variationer og kan også blive 4 meter høj.

Der er ingen andre indførte eller hjemmehørende arter i Danmark, der ligner de store pileurter.

Rodstænglerne er problematiske

Pileurterne breder sig hurtigt med et rigt forgrenet rodnet af krybende jordstængler. Rodnettet kan strække sig ned i 2 meters dybde og op til 7 meter væk fra de synlige planter. Planterne har dobbelt så meget biomasse under jorden som over, så de har rigtig meget kraft i deres rødder. Hybrid-pileurt kan være den mest aggressive af de store pileurter, da den kan danne op til 15 meter lange rodskud.

Blot 1 cm af jordstængel eller et stængelstykke kan skyde og blive til en ny plante, så planterne spredes ofte ved forsøg på bekæmpelse.

Undgå spredning

Den vigtigste indsats for at begrænse problemer med de store pileurter er at undgå spredning. Fra 1. januar 2020 er det forbudt at transportere plantedele og planter af de store pileurter, medmindre de transporteres sikkert til destruktion. Plantedele fra de store pileurter, skal samles i klare plastsække der lukkes tæt, transporteres sikkert og afleveres til forbrænding på genbrugsstationerne. Redskaber brugt til bekæmpelse af de store pileurter skal rengøres for ikke at sprede planten, til det næste sted redskabet bruges.

I Danmark er det kun hybrid-pileurt, der kan dannes fra frø.

Lovkrav

Der er endnu ikke lovkrav om bekæmpelse af de store pileurter, men der er lovkrav om sikker håndtering af udvalgte invasive planter herunder de store pileurter.

Hvordan bekæmpes de store pileurter?

De store pileurter er ikke nemme at slippe af med. Uanset hvilken metode du vælger, er det vigtigste, at du fortsætter vedholdende gennem flere år. Hvis du springer et år over, er det spildt arbejde. Efter bekæmpelse af de store pileurter er det vigtigt at holde øje med og bekæmpe genvækst i 3-5 år i sommerhalvåret.

Nye bestande kan udryddes ved, at man trækker planterne op med rødder. Etablerede bestande bekæmpes effektivt ved slåning hver 2. uge i sommerhalvåret gennem mindst 2 år. Ved slåning hver 3.-4. uge, skal der bekæmpes i flere år. De store pileurter kan ikke udryddes ved mindre hyppig slåning. Hyppig opgravning er også effektiv, men det er tungt arbejde, og jorden skal rystes fra jordstænglerne inden de transporteres sikkert til forbrænding. Se mere om bekæmpelse af de store pileurter i Miljøstyrelsens vejledning.

Hvad kan du selv gøre?

  • Kend de store pileurter og deres forekomster. Indberet til kommunen via ”Giv et Praj”
  • Små nye bestande trækkes op med rod
  • Store bestande bekæmpes effektivt ved at slå hver 2. uge.
  • Forebyg yderligere spredning, ved at plantedelene fra den hyppige slåning bliver på stedet
  • Større plantedele transporteres sikkert til forbrænding i klare plastsække, der lukkes tæt.
  • Redskaber brugt til bekæmpelse rengøres på stedet, så små plantedele ikke spredes og slår rod.
  • Hold øje med genvækst i 3-5 år i sommerhalvåret og bekæmp igen ved behov.
  • Hjælp hinanden med at udbrede kendskabet til de store pileurter og deres bekæmpelse.

Hvad gør Kolding Kommune?

Med borgernes hjælp registrerer Kolding Kommune bestande af de store pileurter på både kommunale og private arealer, så vi får det bedste grundlag for at prioritere bekæmpelsen. Kolding Kommune bekæmper endnu ikke systematisk. På genbrugspladserne modtager Kolding Kommune plantedele fra de store pileurter i lukkede klare plastsække til forbrænding.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey