Vindenergi er med til at nedbringe CO2-udledningen.

Grøn Balance er det geografiske miljøregnskab for Kolding Kommune. Det giver blandt andet et overblik over CO2 udledning fordelt på forskellige kilder.

I kraft af Kolding Kommunes samarbejdsaftale med de øvrige Green Cities Kommuner har vi et overordnet mål om at nedbringe COudledningen. Regnskabet giver et overblik over udledningen samt udviklingen indenfor de forskellige kilder bl.a. el, fjernvarme, individuel opvarmning, transport, landbrug, affald og arealanvendelse.  Det er et samlet regnskab, som omfatter udledningen fra både borger og virksomheder. 

Regnskabet indeholder også nogle af vores fælles indsatser, der bidrager til en CO2 reduktion, f.eks. Grøn erhvervsvækst og Grønne butikker. Der udarbejdes et nyt CO2 regnskab hvert andet år.

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har nogle ideer til, hvordan vi sammen kan reducere CO2 udledningen i Kommunen.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey