Der skal gennemføres to projekter, der begge har til formål at integrere grøn, bæredygtig byudvikling i Kolding by. Projekterne gennemføres i perioden 2015-2018.

Smart Spildevand

Her skal projektet se på, hvordan vi kan håndtere regnvand i området omkring Brændkjær. Formålet er at bruge vandet til rekreative formål og undgå, at vandet kommer uønskede steder hen. Projektet vil i stor grad komme til at involvere interesserede borgere i Kolding og i særdeleshed i Brændkjærområdet.

Ud over Brændkjærområdet er der også fokus på området omkring Slotssøen. Projektet skal afdække muligheden for i højere grad at bruge Slotssøen som regnvandsbassin, når der kommer meget vand fra byområderne omkring søen.

Der skal ses på muligheden for at regulere på vandstanden i søen, så den kan tage større mængder vand, når det regner meget.

BlueKolding er samarbejdspartner i projektet. 


Bedre Brug af Byggeaffald

Byggeaffald er en af de helt store udfordringer på vejen mod et bæredygtigt samfund. Meget byggeaffald genbruges allerede i dag, men det ”down cykles”. Det betyder, at værdien falder i det nye produkt. For eksempel kan mursten blive knust og anvendes som grus til veje. Værdien af grus er lavere end værdien af mursten.

I stedet for ”down cykling” skal vi forsøge at fremme ”up cykling”. Dvs. man forsøger at få genbrugsværdien til at stige – eller som minimum holder den uændret.

Projekt ”Bedre Brug af Byggeaffald” inviterer virksomheder til at arbejde med at finde nye måder at genanvende byggeaffaldet på.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey