Minimanualen kan bruges, som huskepapir, når du står ude ved boringen og skal pejle.

 • Tjek at pejleren virker, inden du pejler i boringen
 • Første gang du pejler, skal det faste målepunkt markeres på boringen – fx med et farvet stykke tape eller lign.
 • Sørg for, at pumperne har været slukket i et vist tidsrum, inden rovandstandspejlingen foretages
  (se den fulde vejledning).
 • Noter dato, klokkeslæt og tid pumperne har været stoppet i pejleskemaet, før du pejler.
 • Afstanden (nedstikket) til grundvandet pejles nu fra det faste målepunkt, og det noteres i pejleskemaet.
 • Beregn nu grundvandsspejlskoten, se formel på figuren.
 • Når pumperne igen har kørt et stykke tid (helst så længe som muligt) pejles grundvandsspejlet i drift, og det noteres i pejleskemaet.
 • Beregn nu grundvandsspejlskoten for drift, se formel på figuren.
 • Pejlet skylles med vand af drikkevandskvalitet eller med demineraliseret vand og stilles et rent sted.

Nedstik i en toerbroend  Nedstik i en terraenliggende boring

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey