Klagefrist: Den 28. december 2018.

Kolding Kommune har efter miljøvurderingsloven truffet afgørelse om, at vandløbsreguleringen i forbindelse med etablering af et minivådområde på ejendommen Fløjbjergvej 12, 6580 Vamdrup ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen kan påklages inden 4 uger fra afgørelsen er truffet.

Eventuelle klager skal sendes elektronisk til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey