Klagefristen er den 22. december 2020.

Der er kommet en ny drikkevandsbekendtgørelse, som betyder, at vandforsyningen beliggende på Tågerupvej 32, 6560 Sommersted, skal have et kontrolprogram, da vandet benyttes til kommercielt brug.

Kontrolprogrammets formål og indhold
 At belyse, at vandet på det sted, hvor kravene skal overholdes, er sundt, rent og overholder kvalitetskravene.
 At belyse, om foranstaltningerne til begrænsning af risiciene for menneskers sundhed i hele andforsyningskædens længde, fra indvindingsområdet over indvinding, behandling og lagring og til distribuering, fungerer effektivt.

Denne afgørelse er givet med hjemmel i vandforsyningslovens § 60 samt drikkevands bekendtgørelsens1 §7, stk. 3.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey