Klagefristen er den 23. december 2020.

Der er kommet en ny drikkevandsbekendtgørelse, som betyder, at vandforsyning beliggende på Brødsgårdsvej 52, 6000 Kolding, der huser Landbrugsmuseet og som også forsyner Brødsgårdsvej 40, skal have nyt kontrolprogram.

Kontrolprogrammets formål og indhold:

 At belyse, at vandet på det sted, hvor kravene skal overholdes, er sundt, rent og overholder kvalitetskravene.

 At belyse, om foranstaltningerne til begrænsning af risiciene for menneskers sundhed i hele vandforsyningskædens længde, fra indvindingsområdet over indvinding, behandling og lagring og til distribuering, fungerer effektivt.

Denne afgørelse er givet med hjemmel i vandforsyningslovens2 § 60 samt drikkevands bekendtgørelsens1 §7, stk. 3.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey