Offentliggørelsesdato: 1. juli 2019

For at sikre en eventuel fremtidig vejudvidelse har Kolding Kommune besluttet at pålægge vejbyggelinjer langs Skovvangen og en del af Vejlevej i Kolding. Vejbyggelinjerne placeres som vist på kortbilag 1-5. Hjemlen og bestemmelserne vedrørende pålæg af vejbyggelinjer findes i lov nr. 1520 af 27-12-2014 om offentlige veje (vejloven) §§ 40-47. Vejbyggelinjepålægget har hjemmel i § 40.

Kolding Kommunes beslutning om pålæg af vejbyggelinjer skal respekteres af alle ejere og brugere af de berørte ejendomme fra tidspunktet for beslutningens offentliggørelse.

Vejbyggelinjernes placering og betydning

På de berørte ejendomme pålægges vejbyggelinjerne 10 meter fra bagkant fortov. På enkelte strækninger, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, indskrænkes vejbyggelinjerne til 5 meter og op til 8 og 10 meter fra bagkant fortov.

Ved niveauforskel kommer dertil et højde- og passagetillæg svarende til to gange højdeforskellen i forhold til vejmidten og 1,5 meter til passage. På en enkelt ejendom indskrænkes passagetillægget til 1 meter som følge af igangværende lokalplanlægning.

Vejbyggelinjerne får betydning for den fremtidige anvendelse af de arealer, der er beliggende langs Skovvangen. På arealer inden for en vejbyggelinje må der, jf. vejloven, ikke opføres ny bebyggelse eller andre anlæg af blivende art.

Pålæg af vejbyggelinjerne medfører ingen ændringer i forhold til eksisterende arealanvendelser, der er lovligt etableret på det tidspunkt, hvor vejbyggelinjerne pålægges.

Ejerne af de berørte ejendomme orienteres direkte om ovenstående ved individuelt brev.

Ved spørgsmål og øvrige henvendelser kontakt da By- og Udviklingsforvaltningen, Trafik og Mobilitet, Nytorv 11, 6000 Kolding, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey