Klagefristen er 28. oktober 2019

Kolding Kommune har de sidste 2 år gennemført en undersøgelse af mulighederne for at etablere en højvandssikring ved Binderup-Grønninghoved. Der er gennemført en teknisk undersøgelse af risiko for oversvømmelse og behovet for højvandsikring og der er udarbejdet to konkrete løsningsforslag. Der er desuden gennemført et offentligt informationsmøde og en forhøring, hvor alle grundejerne i sommerhusområdet har haft mulighed for at kommentere forslagene.

Kommunen har gennemgået alle høringssvar, og det fremgår, at et flertal af sommerhusejerne er modstander af, at der etableres en fælles højvandssikring ved Binderup-Grønninghoved, som beskrevet i de to konkrete løsningsforslag. På den baggrund har byrådet den 24. september besluttet at standse det fælles projekt. 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey