Klagefrist: Den 10. juli 2020

Byrådet i Kolding Kommune har den 26. maj 2020 vedtaget et nyt regulativ for det offentlige vandløb Surmose Bæk.

Med henvisning til vandløbslovens § 12 træffes der hermed afgørelse om vedtagelse af et nyt vandløbsregulativ for det offentlige vandløb Surmose Bæk.

Kolding Kommunes afgørelse om et nyt vandløbsregulativ for Surmose Bæk kan efter vandløbslovens § 80 påklages til Miljø – og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og er fastsat til 10. juli 2020. Afgørelsen er vedlagt som pdf.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey