Klagefristen er den 03.04.2019

Kolding Kommune meddeler hermed afslag på ansøgningen om landzonetilladelse til etablering af et minivådområde på ca. 1,7 ha på matr.nr. 4n Hjarup By, Hjarup, som er tilknyttet ejendom på Hjarup Byvej 8, 6580 Vamdrup.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey