Ålegården transformation - nedlæggelse af offentlig vej.

Klagefrist: 26. oktober 2020

TREFOR ønsker at flytte den eksisterende transformatorstation på ejendommen Ålegården 1A, matr.nr. 678f Kolding Bygrunde, ca. 75 m mod vest til et areal ved Ålegården/Warmingsgade, hvor der i dag ligger en grusparkering.

Grusparkeringen udgør en del af et offentligt vejareal, litra 7000bt, der afgrænses af Kolding Å, Warmingsgade, jernbanen og Vestre Ringgade.

I forbindelse med flytningen påtænker Kolding Kommune at nedlægge den del af 7000bt samt den del af litra 7000bu, der er vist med grøn markering på den vedlagte kortskitse, herunder grusparkeringen på 7000bt.

Efter nedlæggelsen vil 7000bt og 7000bu fremover omfatte Ålegården, parkeringspladsen mellem Ålegården og jernbanen, samt de offentlige stier, der er markeret med en bred, rød streg på kortskitsen.

Når transformatorstationen er flyttet, og bygningen er fjernet fra matr.nr. 678f, er det hensigten at etablere parkeringspladser på matr.nr. 678f som erstatning for den nedlagte grusparkering på 7000bt.

I henhold til lov om offentlige veje § 15 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. lovens § 124.

I henhold til lov om offentlige veje § 124, stk. 2 skal en vej helt eller delvist opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

De arealer, der påtænkes nedlagt som offentlig vej, er ikke eneste adgangsvej til en ejendom eller til nogen af en ejendoms lodder efter matrikelkortet. Kolding Kommune vurderer, at vejarealerne heller ikke er af vigtighed for en anden ejendom.

På den baggrund agter Kolding Kommune at nedlægge vejarealerne efter reglerne i kapitel 11 i lov om offentlige veje.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest mandag den 26. oktober 2020.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey